Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki w Petersburgu

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki w dniach 14-15 listopada uczestniczył w V Międzynarodowym Forum w ramach Partnerstwa ds. Kultury Wymiaru Północnego oraz w Forum Przyszłości ds. Kultury (Future Forum on Culture) w Petersburgu. Głównym tematem była urbanistyka jako część współczesnej kultury, ujęta z perspektywy kształtowania środowiska, rozwoju kultury i kreatywnych działań oraz zachowanie dziedzictwa (w tym architektonicznego), a także kreowanie lepszego świata poprzez interdyscyplinarną współpracę. Oba fora pokazały, jak kultura może przyczynić się w kreatywny sposób do rozwiązania społecznych wyzwań XXI wieku.

Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki Izabela Pastuszko wystąpiła w ramach 4 panelu V Międzynarodowego Forum, prezentując wykład pt. „Modern architecture and places of cultural identity. Heritage in the new form”, omówiła nowe ujęcie dziedzictwa kulturowego w aspekcie architektonicznym.

Przypadki omawiane na obu forach przez przedstawicieli wielu krajów i sektorów pozwoliły przyjrzeć się różnym sposobom rozwiązywania napotykanych wszędzie wyzwań, związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i wkomponowania go w nowo powstającą tkankę miejską.