Współpraca z architektami

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki prowadzi stałe konsultacje z Izbą Architektów oraz Stowarzyszeniem Architektów Polskich w sprawach legislacyjnych. W ten sposób, gdy MKiDN poprosi NIAiU o opinię w sprawie jakiegoś dokumentu uzgadnianego w uzgodnieniach międzyresortowych, Instytut ma wiedzę co do opinii środowiska architektów. Na spotkaniach poruszane np. są tematy ustawy o zawodzie architekta, zakresu wymagań projektu budowlanego oraz kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Podczas ostatniego spotkania z Zarządem Głównym SARP dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki prof. Bolesław Stelmach odebrał pierwsze polskie wydanie „O rajskim domu Adama. Idea pierwotnej chaty w historii architektury” Josepha Rykwerta.