Weekend Architektury

W dniach 6-9 września w Gdyni odbyła się VIII edycja Weekendu Architektury. To niezwykle ciekawe i ważne wydarzenie skierowane było do szerokiej grupy pasjonatów architektury. Festiwal co roku gości uznanych ekspertów, a także liczne grono blogerów i fanów architektury współczesnej, w tym modernizmu.

W tym roku w wydarzeniu, na zaproszenie Organizatorów, jako specjalny gość uczestniczył dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki prof. Bolesław Stelmach. Dyrektor występował jako prelegent, wygłaszając wykład „Notacje czasu”, podkreślający aspekt Dziedzictwa Modernizmu, oraz prezentując wybrane realizowane przez siebie projekty, np. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Bolesław Stelmach w prezentacji i dyskusji prezentował również funkcję, dorobek oraz rolę Instytutu.

Wystąpienie Profesora dostępne jest pod linkiem: www.youtube.com/watch?v=MXFvKCAxc3Y

Weekend Architektury w Gdyni to wydarzenie prezentujące wysoki poziom merytoryczny, a miasto jest jednym z najlepszych miejsc w Polsce, które może gościć architektów i animatorów przestrzeni, podejmujących dyskusję o zagadnieniu Dziedzictwa Modernizmu. Ambicją Instytutu będzie wykorzystanie wspólnie z Organizatorami, dla obopólnej korzyści, potencjału Weekendu Architektury w Gdyni w przyszłości.

Zdjęcie główne: fot. Przemysław Kozłowski