Poza architekturą. Beyond Architecture

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oraz Bund Deutscher Architekten BDA Hamburg zapraszają na wystawę Poza architekturą. Beyond Architecture.

Zgromadzone na wystawie fotografie wychodzą od architektury i przestrzeni, jednak to nie architektoniczna bryła jest głównym tematem zdjęć. Meike Hansen, Oliver Heissner, Julia Knop, Piet Niemann i Szymon Rogiński poszukują ludzkiego wymiaru fotografowanych przestrzeni. Zwracają naszą uwagę na zawłaszczanie opuszczonych miejsc i wytwarzanie wokół nich wspólnoty, nadawanie nowych tożsamości budynkom silnie naznaczonym historycznie, wreszcie – na przestrzenie zunifikowane przez globalny konsumeryzm czy absurdalnie fasadowe, ale popularne miejsca turystyczne.

Nie chcemy bowiem traktować architektury jako zbioru abstrakcyjnych, oderwanych od kontekstu dzieł, lecz skupić się na jej użytkowym i ludzkim aspekcie. Prace skłaniają do zadania pytania o rolę przestrzeni i o to, gdzie toczy się „prawdziwe życie” – ponad, a może poza, architekturą?

Meike Hansen, Neue Heimat / New Home / Nowy dom

Wspólnota afgańskich hinduistów stworzyła w budynku dawnej hurtowni w Hamburgu świątynię i miejsce spotkań. Seria zdjęć opowiada historię miejsca, w którym ludzie, prostymi środkami, stworzyli swój własny świat inspirowany duchowością. Pozorny kontrast między miejscem a tym, jak zostało zawłaszczone na wielu poziomach, znika w barwnym i gwarnym świecie hinduistów.

Oliver Heissner, Bunkers / Bunkry

W żadnym mieście nie ma tylu bunkrów co w Hamburgu. W żadnym innym też nie wymyślono tylu nowych sposobów wykorzystania tych pomników architektury. Bunkry przypominają o zbrodniach nazistowskich, ale także o burzy ogniowej w tym mieście. Dziś można w nich mieszkać czy tworzyć muzykę, a ich fasady są wykorzystywane jako ścianki wspinaczkowe. Dokumentacja tego pozytywnego zawłaszczania i przekształcania historycznej architektury jest tym istotniejsza, że od czasu zrobienia zdjęć w latach 90. niektóre z bunkrów zostały już rozebrane lub zupełnie przebudowane.

Julia Knop, Global Avenue / Globalna aleja

Różnice między ulicami handlowymi w największych miastach świata zacierają się. Sklepy globalnych marek upodabniają do siebie wyjątkowe niegdyś przestrzenie miejskie. Na ulicach różnych kontynentów dostrzegamy tych samych pracowników biurowych, turystów, ulicznych artystów, bezdomnych. Jak te procesy wpływają na nasze zachowania oraz postrzeganie przestrzeni publicznej? Czy możemy dostrzec ślady lokalnej, autentycznej tożsamości tych miejsc?

Piet Niemann, Off Season I & II / Po sezonie I & II 

Hiszpańska Costa Brava i Wangerland Spa nad Morzem Północnym, choć zupełnie od siebie różne, są w podobnym stopniu zorientowane na turystykę i ponoszą podobne konsekwencje natury społecznej, urbanistycznej i ekonomicznej. Poza sezonem, zoptymalizowane na potrzeby gości i turystów (a nie lokalnej społeczności) miejsca stają się martwe, zamieniając się w tymczasowe miasta-widma. Osobliwy rytm pór roku jednak trwa, a wraz z nastaniem letnich miesięcy tłumy przyjezdnych ponownie zaludniają opuszczone przestrzenie.

Szymon Rogiński, Poland Synesthesis

Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie fotografował bezkresne amerykańskie pejzaże, Rogiński na nowo spojrzał na polski krajobraz. Wyruszył w podróż po kraju w najmniej atrakcyjnych miesiącach, kiedy jesień przeradza się w zimę, jest zimno, brudno i przygnębiająco. Fotografie powstawały po zmierzchu i o świcie, aby wydobyć z mroku aurę tajemniczości i niesamowitości. To Polska, jakiej nie znamy, gdzie chaos przestrzeni wydobyty mocnym światłem latarni, samochodów czy neonów staje się bramą do innego świata.

Wernisaż

23 lipca 2019 roku, g. 18.00

Wystawa otwarta

24 lipca – 11 sierpnia 2019 roku

poniedziałek–piątek: 15.00–20.00

sobota–niedziela: 11.00–19.00

Miejsce: Pawilon SARP, ul. Foksal 2A w Warszawie

Wstęp wolny

Program towarzyszący

Warsztaty fotograficzne z Michałem Dąbrowskim

[Brak wolnych miejsc]

Terminy: 27 lipca, godz. 12.00 i 3 sierpnia, godz. 15.00
Liczba miejsc na jeden warsztat: 10
Udział bezpłatny, wymagane zapisy: k.domagalska@niaiu.pl
Miejsce: Pawilon SARP, ul. Foksal 2

Z pomocą fotografii spróbujemy opowiedzieć o czterech śródmiejskich ulicach: Smolnej, Tamce, Okólnik i Kopernika. Ich architekturę i założenia przestrzenne przybliży Katarzyna Domagalska z Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Zastanowimy się nad specyfiką poszczególnych ulic i budynków. Sprawdzimy, jak fotografowanie przestrzeni zmienia jej odbiór. Będziemy pracować z fotografiami natychmiastowymi, a efekty naszej pracy spróbujemy zamknąć w formie wystawy.  Zapewniamy materiały do pracy. Doświadczenie nie jest wymagane.

Prowadzący: Michał Dąbrowski – fotograf, fotoedytor i autor tekstów o fotografii. Studiował fotografię prasową na Uniwersytecie Warszawskim i sztukę mediów na Akademii Sztuk Pięknych. Autor kilkunastu wystaw pokazywanych w Polsce i ponad 120 tekstów o fotografii. Fotografując szuka elementów lokalnych i relacji człowieka z przestrzenią.

Niedzielne oprowadzania po wystawie

28 lipca, 4 sierpnia, 11 sierpnia, godz. 12.00
wstęp wolny

Czy hurtownia może być świątynią? Jak wygląda raj turystyczny poza sezonem? Co zrobić z monumentalnymi pamiątkami po II wojnie światowej? Czym różni się Avenida Paulista od Nanjing Lu? Jaki obraz Polski wyłania się po zmierzchu? Na te oraz  inne pytania odpowiemy podczas oprowadzania po wystawie fotografii „Poza architekturą. Beyond Architecture”. Zapraszamy na opowieść o tym, jak tworzymy, przekształcamy, zawłaszczamy, przeobrażamy przestrzeń wokół nas…bo życie jest poza architekturą.

Prowadząca: Jacqueline Irene Horodyńska

Informacje o dostępności

Wejście przystosowane dla osób poruszających się na wózkach znajduje się od strony parku – prowadzi do niego droga wokół pałacu.