Trybuny stadionu i fragment boiska. Widoczna reklama ZURiT („Zakład Usług Radiowych i Telewizyjnych”). Na horyzoncie kościół św. Michała i św. Floriana w trakcie odbudowy – widoczne rusztowanie na jednej z wież.