8. Ul

Najczęściej występujący w naszym klimacie gatunek pszczół miodnych znany jest ze swojej pracowitości i nieustępliwości.

Owady te potrafią dzielić się zadaniami – budową ula, zbieraniem pyłku czy nawet zarządzaniem poszczególnymi grupami. Pszczoły zbieraczki i robotnice potrafią pracować nieprzerwanie, od świtu do zmierzchu. W razie uszkodzenia ula jest on szybko łatany, aby stado mogło pracować dalej. Nie bez powodu mówi się „ruch jak w ulu”.

Jak w ulu bywało również w ostrowskim ratuszu. Od roku 1927, gdy na placu księżnej Anny Mazowieckiej wyrósł jeden z największych i najbardziej funkcjonalnych uli (to znaczy, urzędów) w województwie, który nawiązywał do tradycji pałaców barokowych a nawet samego królewskiego zamku w Warszawie! Okien tu było bez liku, alkierzy – całkiem policzalnie. 

Sto lat temu życiem tętnił też plac przed urzędem, gdzie mieszkańcy wymieniali się produkowanymi przez siebie towarami, których było coraz więcej.

Sto lat temu powstał też symbol nowej Ostrowi, który nadal znaleźć można nad głównymi drzwiami. Czy ma on coś wspólnego z ulami?

Zadanie

W tekście pojawia się słowo alkierz przynajmniej kilka razy. W ratuszu są cztery. Zaznacz je na starym planie budynku, który znajdziesz na Karcie Rozwiązań. Wpisz, ile OKIEN naliczysz łącznie we wszystkich alkierzach.