Spacer: Życie nieużytku

Pojęcie nieużytku bywa odczytywane głęboko pejoratywnie, kojarząc się z marnotrawstwem i niegospodarnością – wszak dobry gospodarz uprawia całą swoją ziemię. Nieużytki zdają się pełnić prostą funkcję rezerw budowlanych, terenów oczekujących na inwestycje. Zjawisko jest jednak bardziej złożone a przyczyny dla których pewne miejsca przez lata opierają się zabudowie i konsekwencje jakie z tego wynikają tworzą wielowątkowe opowieści. Podczas spaceru takim „nieużytecznym” terenem wciąż żywej wsi Potoki, na obrzeżach centrum Warszawy, zbadamy różne warstwy miejskich nieużytków: ich nieformalne funkcje i sposoby użytkowania, znaczenie przyrodnicze post-dzikiej przyrody, skomplikowaną sytuację własnościową, odwiedzimy fort-hotel w objęciach ogrodów działkowych oraz rosnące osiedla deweloperskie standardu premium w klinie napowietrzającym miasto.

Spacer poprowadzą:
Zuzanna Mielczarek – architektka i badaczka miejska. Ukończyła studia na Wydziale Architektury Delft University of Technology w Holandii. Zajmuje się tematyką mieszkalnictwa.

Maciej Łepkowski – doktorant w Katedrze Sztuki Krajobrazu SGGW, zajmuje się kulturowymi podstawami naturalizacji miasta oraz urbanistyką nieformalną.


Kiedy: 30 maja o 17:00
Obowiązują zapisy: projekty@niaiu.pl (udział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona)
Miejsce zbiórki: Metro Wilanowska, poziom (-1), przejście między zejściami od strony ul. Pejzażowej / pętli autobusowej

Koordynator spacerów Footloose Warsaw – przechadzki po teorii urbanizacji: dr hab. Kacper Pobłocki (EUROREG)
Współpraca: Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury

Cykl spacerów „Footloose Warsaw – przechadzki po teorii urbanizacji” jest realizowany przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego oraz Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.

Wydarzenie odbywa się w ramach programu „TR𝔸ℕS𝔽𝕆ℝ𝕄𝔸CJA. Przestrzenie wolności” poświęconego zjawiskom zachodzącym w polskiej architekturze i urbanistyce po 1989 roku.