16 września 2020 roku Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, wezwała do utworzenia nowego europejskiego Bauhausu – ruchu na rzecz zrównoważonego projektowania, uwzględniającego wiedzę naukową, technologie, kulturę i sztukę, przyjaznego dla środowiska, dostosowanego do lokalnych potrzeb. Nowe projektowanie ma realizować cele Europejskiego Zielonego Ładu, przyczyniać się do osiągnięcia przez Europę neutralności klimatycznej maksymalnie do 2050 roku oraz opierać się na gospodarce o obiegu zamkniętym, produkującej minimum odpadów, przeciwdziałającej degradacji różnorodności biologicznej.

Nowy europejski Bauhaus ma zaangażować architektów, inżynierów, projektantów, artystów, naukowców, przedsiębiorców w poszukiwanie m.in. nowych form architektury i nowych technik budowania, wykorzystujących naturalne materiały i inteligentne technologie, efektywnych energetycznie. Zrównoważone projektowanie w ramach nowego Bauhausu ma przyczynić się nie tylko do tworzenia przyjaznych do życia przestrzeni, ale przede wszystkim – do zatrzymania czy ograniczenia zmian klimatu i, co za tym idzie, katastrofy ekologicznej.

W styczniu 2021 roku Komisja Europejska rozpoczęła fazę projektową tej inicjatywy. Jej celem jest zainicjowanie procesu współtworzenia koncepcji poprzez wykorzystanie pomysłów, określenie najpilniejszych potrzeb i wyzwań oraz skojarzenie ze sobą zainteresowanych stron. Jednym z elementów fazy projektowej ma być pierwsza edycja konkursu o nagrodę nowego europejskiego Bauhausu, który Komisja przeprowadzi wiosną 2021 roku.

Zwieńczeniem fazy projektowej mają być ogłoszone na jesieni zaproszenia do składania wniosków, dzięki którym wdrożonych zostanie pięć projektów służących współtworzeniu nowych, ekologicznie zrównoważonych i integracyjnych rozwiązań w duchu nowego europejskiego Bauhausu w co najmniej pięciu miejscach w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Celem trzeciego etapu – fazy rozpowszechniania – jest krzewienie pomysłów i koncepcji określających nowy europejski Bauhaus za pośrednictwem nowych projektów, tworzenie sieci kontaktów i wymiana wiedzy w Europie i poza nią.

Na poświęconej inicjatywie stronie internetowej New European Bauhaus artyści, projektanci, inżynierowie, naukowcy, przedsiębiorcy, architekci, studenci i wszystkie zainteresowane osoby mogą dzielić się przykładami inspirujących osiągnięć wpisujących się w koncepcję nowego europejskiego Bauhausu oraz pomysłami na projekty w ramach tego nowego ruchu.

Zachęcamy do uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych:

15.02 (11.00-11.50):  Przedstawiciele władz i samorządów

16.02 (11.00-11.50): Spotkanie otwarte

22.02 (11.00-11.50): Środowisko naukowe

23.02 (11.00-11.50): Sektor młodych i uniwersytety

24.02 (11.00-11.50): Sektor kreatywny (architekci, projektanci, artyści)

26.02 (11.00-11.50): Sektor przedsiębiorców

Do sesji można dołączyć po wybraniu odpowiedniego terminu na tej stronie.