Laureaci II edycji konkursu
Przestrzeń wspólna jest wartością. Nagroda NIAiU to konkurs dla absolwentów z lat 2017/18 i 2018/19 na najlepsze dyplomowe prace magisterskie. Celem konkursu jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych, publicznych i budynków użyteczności publicznej. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej. W kategorii projektowej oceniane są prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych. Projekty powinny dotyczyć przestrzeni wspólnych: placów, ulic, przestrzeni zielonych i rekreacyjnych czy obiektów sportowych. Zachęcamy też do nadsyłania projektów urbanistycznych, strategii rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej: szkół, szpitali, urzędów, obiektów kultury. W kategorii teoretycznej ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej i dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych czy demografii. Zachęcamy do nadsyłania prac z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektury, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania oraz wszystkich innych dziedzin, jeśli dotyczą kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych. Edycja 2018

Kategorie

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.

 

W kategorii projektowej ocenione zostaną prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – np. place, ulice, przestrzenie zielone, rekreacyjne, obiekty sportowe, projektów w skali urbanistycznej – np. projekty urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej – m.in. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury.
Jurorzy w kategorii projekt: dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach (NIAiU), mgr inż. arch. Magdalena Federowicz-Boule, dr inż. arch. Jerzy Grochulski

 

W kategorii teoretycznej ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania oraz wszystkich innych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.
Jurorzy w kategorii teoretycznej: dr inż. arch. Tomasz Sławiński, kurator MSN Tomasz Fudala, dr hab. prof. IS PAN Marta Leśniakowska

Nagrody

I nagroda w kategorii praktyka: 10 000 zł
I nagroda w kategorii teoria: 10 000 zł
Po dwa wyróżnienia w każdej kategorii: 5 000 zł

Zgłaszanie prac

Zgłaszane magisterskie prace dyplomowe powinny pochodzić z lat 2017/18 i 2018/19.
Termin składania prac w siedzibie NIAiU (ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa): 22 listopada 2019 r. do g. 16.00.
Decyduje data dostarczenia pracy.
Wręczenie nagród odbędzie się 17 grudnia o godzinie 16.00 w pawilonie SARP w Warszawie.

Regulamin konkursu [PDF]