Literaturoznawstwo architektoniczne. Wstępne rozpoznania

Literaturoznawstwo architektoniczne. Wstępne rozpoznania

W ramach współpracy Instytutu Badań Literackich PAN oraz NIAiU prezentujemy fragmenty rozdziałów publikacji Literaturoznawstwo architektoniczne. Wstępne rozpoznania.

Literaturoznawstwo architektoniczne to nazwa podejścia badawczego, w którym istotą działań jest przeprowadzenie analiz literaturoznawczych (i kulturoznawczych), skupionych na tekstowych zapisach doświadczania przestrzeni przez człowieka, w celu wsparcia gremiów decyzyjnych, zarządzających przestrzenią oraz architektów i urbanistów, opracowujących plany przekształcania przestrzeni miejskiej i rewitalizacji.

Książka jest prezentacją propozycji badawczej skierowanej nie tylko do pracowników akademickich, ale także do praktyków oraz przedstawicieli instytucji państwowych i samorządów. Ważne było tu dążenie do połączenia różnych funkcji tego tomu – z jednej strony – pełniącego rolę komentarza naukowego, prezentującego podejście, z drugiej strony wyjaśnienia i przybliżenia istoty badań prowadzonych w instytucji o profilu literaturoznawczym, a nastawionych na współpracę interdyscyplinarną, międzyinstytucjonalną i międzysektorową.

Tom częściowo stanowi komentarz teoretyczny do działań przeprowadzonych w ramach projektu o tym samym tytule i koresponduje z publikacją wieloautorską Miejsca trudne – transdyscyplinarny model badań. O przestrzeni placu Piłsudskiego i placu Defilad, będącą efektem prac międzydziedzinowego zespołu, kierowanego przez Aleksandrę Wójtowicz.

dr Aleksandra Wójtowicz – adiunkt w Zespole do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności w Instytucie Badań Literackich PAN, koordynatorka ze strony IBL PAN ds. porozumienia między IBL PAN i NIAiU

Teksty:

Badania i wydanie publikacji finansowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnic­twa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju i Humanistyki” w latach 2016 – 2019, grant Literaturoznawstwo architektoniczne (The Architectural Literary Studies), IBL PAN, kierownik dr Aleksandra Wójtowicz, nr 0176/NPRH4/H2a/83/2016.

(Ilustracja: Widok mostu tymczasowego na Wiśle od strony Pragi, drzeworyt wg rys. J. Ceglińskiego „Tygodnik Ilustrowany” 1861, nr 72, s. 49.)