1. Kongres
Edukacji
Architektonicznej

Tuczno
10 – 13.10.2018

W dniach od 10 do 13 października odbył się pierwszy Kongres Edukacji Architektonicznej (KEA), którego celem było stworzenie przestrzeni do dialogu i wymiany doświadczeń w temacie szeroko pojętej edukacji architektonicznej. Kongres organizowany przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich – zakłada spotkanie przedstawicieli różnych jednostek działających na terenie całego kraju, zajmujących się szerzeniem i popularyzacją wiedzy o architekturze i urbanistyce, w celu nawiązania współpracy i konfrontacji zdobytego doświadczenia. Zaproszeni zostali zarówno architekci, dyrektorzy instytucji kultury, przedstawiciele organizacji zawodowych, fundacji oraz stowarzyszeń, jak i edukatorzy i animatorzy, czy osoby zajmujące się popularyzacją architektury i urbanistyki za pośrednictwem różnych mediów.

Kongres trwał trzy dni w wyjątkowych okolicznościach i przestrzeni historycznej zamku w Tucznie. Rozpoczął się panelami dyskusyjnymi „Edukacja w działaniu”, „Popularyzacja edukacji” oraz „Instytucja edukuje”, w czasie których uczestnicy mogli zaprezentować swoje dokonania w zakresie szerzenia wiedzy o architekturze i urbanistyce, przedstawili wiele interesujących projektów prowadzonych na różną skalę i dla różnych grup wiekowych. W czasie Kongresu poruszony został także temat dostępu do wiedzy dotyczącej architektury i urbanistyki. W trakcie trzeciego dnia odbyły się również warsztaty ukazujące temat architektury w nieoczywisty sposób. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z elementami design thinking oraz z przeszkodami, jakie przestrzeń miejska stawia przed niepełnosprawnymi.

Uczestnicy 1. Kongresu Edukacji Architektonicznej

Poniżej znajdują się instytucje oraz organizacje, które uczestniczyły w 1. Kongresie Edukacji Architektonicznej. Klikając na przycisk, można pobrać prezentację, którą zobaczyliśmy w Tucznie.

ORGANIZATORZY

PARTNERZY

PARONAT HONOROWY

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński

PARONAT MEDIALNY

Sfinansowano ze środków publicznych będących w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Formuła kongresu

Uczestnicy partycypowali w panelach prezentacyjnych i dyskusyjnych, w których zaproszeni goście opowiedzieli o sytuacji edukacji architektonicznej w kraju. Zależało nam na uzyskaniu informacji na temat sposobów i metodyki pracy, a także trudności, z jakimi uczestnicy spotykają się na co dzień. Podczas Kongresu przeprowadziliśmy ankietę, na podstawie której zostanie sporządzony raport końcowy, odnoszący się do kondycji edukacji architektonicznej w Polsce.

Uczestnicy paneli zmierzyli się z kwestiami takimi jak:

 • Edukacja w działaniu, w przestrzeni miasta – zaprezentowanie podmiotów, które szerzą wiedzę o architekturze i przestrzeni na skalę lokalną,
 • Popularyzacja edukacji, za pomocą różnych mediów – pochyliliśmy się się nad tematem rozpowszechniania i udostępniania wiedzy dotyczącej architektury i urbanistyki,
 • Instytucja edukuje – zaprezentowanie dużych instytucji, prowadzących projekty z zakresu edukacji architektury na skalę krajową.

Wzięli również udział w warsztatach:

 • „Czego potrzebują nasi użytkownicy? Elementy design thinking” – warsztaty poprowadził Iwo Zmyślony, skupiając się na zagadnieniu identyfikacji odbiorców kultury oraz sposobach przekazu,
 • warsztaty Fundacji Polska Bez Barier, których głównym celem było ukazanie przeszkód, jakie architektura może stworzyć osobom z niepełnosprawnością.

Udział w Kongresie wzięli:

 • Narodowe Centrum Kultury
 • Stowarzyszenie Architektów Polskich
 • Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 • Muzeum Architektury we Wrocławiu
 • Izba Architektów RP
 • Instytut Dizajnu w Kielcach
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • Program „Księga Przestrzeni”
 • Westival Sztuka Architektury
 • Stowarzyszenie Akademia Łucznica
 • Fundacja Wspólnie
 • Fundacja Instytut Architektury
 • Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni
 • Poradnik dobrych praktyk architektonicznych dla Żoliborza
 • Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie
 • Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
 • Politechnika Gdańska