MKiDN i NIAiU zapraszają na konferencję o ochronie i kształtowaniu przestrzeni publicznych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki zapraszają do udziału w konferencji „Ochrona i kształtowanie przestrzeni publicznych”. Wydarzenie odbędzie się 16 września w Warszawie. Udział w konferencji jest bezpłatny, a zgłoszenia należy przesyłać do 30 sierpnia br.

Estetyka i funkcjonalność przestrzeni publicznej, w której poruszamy się na co dzień ma ogromne znaczenie dla jakości naszego życia, więzów społecznych, identyfikacji z miejscem. Ważne jest zapewnienie ciągłości i dobrostanu zastanych walorów kulturowych przestrzeni publicznych: dorobku architektonicznego i urbanistycznego, funkcji umożliwiających realizowanie zwyczajowych aktywności mieszkańców lub wydarzeń kulturalnych. Szczególny potencjał stanowi zdolność i chęć jednoczenia się lokalnych społeczności w działaniach na rzecz odnowy pamięci historycznej czy kreowania nowych funkcji wspólnych przestrzeni.

Podczas konferencji, w szerokim gronie uczestników procesu kształtowania przestrzeni publicznych, podejmiemy temat świadomości mieszkańców i gospodarzy miejsc na temat znaczenia dobrej jakości przestrzeni publicznej. Zastanowimy się jakimi sposobami podnosić ich kompetencje do rozpoznawania potrzeb użytkowników oraz prawidłowego odczytywania wartości estetycznych, historycznych i kulturowych przestrzeni.

Poszukamy odpowiedzi na pytanie czy obecne instrumenty prawne, którymi dysponują władze samorządowe są adekwatne i wystarczające, aby otaczająca przestrzeń stała się przyjazna i była nośnikiem wartości kulturowych. Najnowsze regulacje prawne wprowadzone tzw. „ustawą krajobrazową” obowiązują już blisko cztery lata. To czas, po którym warto przedyskutować jej mocne strony oraz poszukać sposobów na poprawę jej funkcjonowania.

Podczas konferencji zostaną także zaprezentowane wyniki najnowszego badania dotyczącego kształtowania krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznych w gminach, uwzględniającego funkcjonowanie ustawy krajobrazowej, przeprowadzonego w grudniu 2018 r. przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Wydarzenie będzie także okazją do zapoznania się z udanymi przykładami wykorzystania potencjału dla wykreowania przyjaznej przestrzeni publicznej. Uroczystym akcentem będzie ogłoszenie wyników konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną, organizowanego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, pod patronatem MKiDN.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli samorządów, projektantów, organizacji społecznych, ruchów miejskich, ludzi nauki, przedstawicieli administracji rządowej, a także wszystkich zainteresowanych tematem ochrony i kształtowania przestrzeni publicznej.

Informacje praktyczne

Konferencja odbędzie się w Warszawie, w Pawilonie Wystawowym SARP, ul. Foksal 2

Dojazd:

Komunikacja miejska:

  • autobusy linii nr 111116128175180222503518E-2 (przystanki Foksal 01 i Foksal 02)
  • tramwaje linii nr 7, 9, 24, 25, 73 (przystanki Muzeum Narodowe 05 i Muzeum Narodowe 06)

Veturilo – najbliższe stacje:

  • stacja nr 9506 Gałczyńskiego – Foksal
  • stacja nr 9524 Rondo de Gaulle’a

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 30 sierpnia br. przesyłając formularz zgłoszenia na adres: bolkowska@mkidn.gov.pl

Kontakt w sprawie konferencji: Bogumiła Olkowska, Departament Mecenatu Państwa, MKiDN,

Tel.: +48 22 421 03 12

Materiały