Konferencja o Konkursach Architektonicznych
2018

23 – 25 września 2018

STRONA KONFERENCJI

ORGANIZATORZY

Konferencja o Konkursach
Architektonicznych 2018

KOKA 2018

Nasza konferencja adresowana jest do osób, które są zainteresowane konkursami architektonicznymi. Odbędzie się w  obiekcie, który powstał w wyniku konkursu architektonicznego, w regionie gdzie organizuje się dużo konkursów

Tematyka zostanie zaprezentowana w kilku odsłonach – regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej poprzez:

  • prezentacje doświadczeń związanych z realizacją obiektów lub przekształceń miejsc z wykorzystaniem konkursów architektonicznych – doświadczenia będą prezentowane zarówno przez architektów jak i przez przedstawicieli inwestorów,
  • wycieczkę szlakiem miejsc i obiektów będących przedmiotem konkursów architektonicznych,
  • referaty i wystąpienia prezentujące różnorodne spojrzenia i doświadczenia,
  • dyskusje, w tym dyskusję o konkursach architektonicznych w Polsce, którą rozpoczną wypowiedzi zaproszonych osób, o różnych spojrzeniach na tematykę konkursów.

Celem konferencji jest:

  • wymiana doświadczeń międzynarodowych dyskusja na temat konkursów architektonicznych
  • promocja konkursów architektonicznych wśród potencjalnie zainteresowanych, np. przedstawicieli władz lokalnych
  • prezentacja doświadczeń oddziału SARP Kielce, który organizuje dużą ilość konkursów architektonicznych o różnej tematyce, skali i dla różnych inwestorów – instytucje regionalne, instytucje miasta Kielce, instytucje małych i średnich miast i gmin, inwestorzy prywatni
  • prezentacja doświadczeń fundacji Architectuur Lokaal, która opracowała i z powodzeniem stosuje w Holandii korzystną dla architektów, inwestorów i społeczności lokalnych procedurę dwuetapowych konkursów architektonicznych o bardzo ograniczonym zakresie zadania w pierwszym etapie
  • poznanie in situ przykładów dobrej architektury nieznanej za granicą.

​Konferencja odbędzie się w języku polskim i angielskim. Przewidujemy tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne.

 

 

Program

Informacje praktyczne

Konferencja odbędzie się w dniach 23 – 25 września 2018 (niedziela – wtorek),
w Chęcinach, w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Informacje praktyczne na temat konferencji, terminów i możliwości uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej wydarzenia.