Wykład online: O narzędziach i metodach ochrony dziedzictwa miasteczek historycznych 

15/03
Wtorek, godz. 16:00 Online
Dodaj do kalendarza Wtorek, 16:00 Online

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki zaprasza na wykład Dr Clausa-Petera Echtera – Przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Naukowego ICOMOS ds. Historycznych Miasteczek i Wsi (CIVVIH). Wykład online w języku angielskim odbędzie się 15 Marca o godzinie 16:00. Wykład organizowany jest w ramach Laboratorium Regionów – projektu badawczo-wdrożeniowego Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki oraz ośrodków akademickich: Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 

W wykładzie Dr Claus-Peter Echter przybliży Niemiecką historię odrodzenia zainteresowania problematyką małego miasta jako obszaru działań w zakresie ochrony dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego. Dr Claus-Peter Echter zaprezentuje współczesne instrumenty polityki rozwoju przestrzennego umożliwiające mieszkańcom i samorządom zachowanie tożsamości architektonicznej regionów. Omówione zostaną m.in. Kommunales Denkmalkonzept (projekt opracowany przez Bawarski Urząd Krajowy ds. Ochrony Zabytków w celu zachowania i wykorzystania wartości historycznych w rozwoju gminy) oraz Historische Kulturlandschaft (system dokumentacji chronologicznej i przestrzennej elementów budujących krajobraz kulturowy miejsc). 

Dr Claus-Peter Echter jest konsultantem naukowym ds. dziedzictwa kulturowego. W latach 1981-2007 pracownik naukowy w Niemieckim Instytucie Spraw Miejskich. Od 2007 roku jest członkiem ICOMOS i członkiem-ekspertem dwóch Międzynarodowych Komitetów Naukowych ICOMOS ds. Historycznych Miasteczek i Wsi (CIVVIH) oraz ds. Wspólnego Dziedzictwa Zbudowanego (SBH), jako członek-ekspert w komitecie: „Shared Built Heritage (SBH)/Shared Heritage and Colonial Architecture” oraz w komitecie: „Historic Towns and Villages (CIVVIH)” jako Członek Ekspert z prawem głosu. Od 2018 roku Jest prezydentem CIVVIH. Specjalizuje się w konserwacji urbanistycznej i opublikował wiele książek i artykułów na temat historii architektury i (miejskiej) konserwacji zabytków.

W wykładzie można uczestniczyć zapisując się poprzez formularz.  

 
Wykład prowadzony będzie w języku angielskim.  

Etap projektu Laboratorium Regionów „W trosce o europejskie dziedzictwo kulturowe. Międzynarodowa wymiana doświadczeń.” realizowany w ramach programu Kultura Inspirująca finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.