Zapraszamy na wykład Przemysława Czernka poświęcony Architekturze modernistycznej XX-lecia międzywojennego w powiecie cieszyńskim. Na wykładzie zaprezentowane będą obiekty infrastruktury zdrowia i wypoczynku oraz budynki mieszkalne, takie jak: Dom Zdrojowy i Park Kąpielowy w Wiśle, luksusowe górskie pensjonaty, budynki Szpitala Śląskiego i miejskie wille.
Wykład organizowany jest przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki w partnerstwie z Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie w ramach comiesięcznych Spotkań Szerniszkowych i towarzyszy wystawie Dla zdrowia i wypoczynku. Architektura modernistyczna XX-lecia międzywojennego w powiecie cieszyńskim, realizowanej w ramach projektu Infrastruktura Niepodległości. Architektura polskich powiatowych projektów modernizacyjnych.

O prowadzącym:
Przemysław Andrzej Czernek -historyk architektury. Autor licznych opracowań dotyczących dwudziestowiecznej architektury modernistycznej regionu Śląska Cieszyńskiego. Współzałożyciel Archiwum Instytutu Dokumentacji Architektury w Katowicach. Członek zespołu badawczego „Twórcy Śląskiej Architektury Portrety. Kurator pomocniczy wystawy retrospektywnej twórczości architekta Juranda Jareckiego. Prezentowanej w Gmachu Głównym Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Wykładowca projektu Ministerstwa Kultury i Sztuki Patriotyzm Jutra, dotyczący Stanicy Harcerskiej w Górkach Wielkich. Realizowany, w Fundacji im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich. Wykładowca cieszyńskiej nocy muzeów współorganizowane przez Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie.