Spotkanie wokół książki „Listy znad jeziora Como”

31/05
godz. 16:00 Online
Dodaj do kalendarza 16:00 Online

Zapraszamy na spotkanie wokół wyjątkowej książki. „Listy znad jeziora Como” Romano Guardiniego to zbiór listów, które autor – wybitny niemiecki teolog i filozof – napisał w połowie lat 20. XX wieku.

W spotkaniu uczestniczyć będzie Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, dr hab. inż. architekt, prof. PŁ Bolesław Stelmach, który o książce mówi tak:

Listy znad jeziora Como miały dla mnie znaczenie formacyjne. Na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej Bohdan Lisowski – jeden z jej najwybitniejszych profesorów – przekazał mi miłość do architektury Ludwiga Miesa van der Rohe. Wtedy też dowiedziałem się, że istotny wpływ na myślenie Miesa miała refleksja współczesnego mu filozofa i teologa – Romana Guardiniego. Profesor wspomniał, że Mies van der Rohe wielokrotnie wracał do Listów znad jeziora Como jako najbliższego mu sposobu widzenia otaczającego świata.

Guardini po raz pierwszy analizuje w nich swoje wyobrażenia na temat wyzwań ludzkości w kulturze coraz bardziej zdominowanej przez maszyny. Wiele uwagi poświęca nowoczesnemu sposobowi budowania i stylowi życia, które zagrażają – jego zdaniem – współistnieniu człowieka z naturą. Nie kwestionuje przy tym samej potrzeby rozwoju, a jedynie oczekuje „bardziej ludzkiej techniki”. Jasno i niepokojąco proroczo ujmuje osobiste spostrzeżenia oraz społeczne wyzwania życia w erze technologicznej. Wiele z jego obaw urzeczywistniło się na naszych oczach. Wciąż warto jednak je przypominać i uświadamiać sobie ich konsekwencje w codziennym życiu.

Zapraszamy 31 maja o godzinie 16.00.

Transmisja

https://www.youtube.com/watch?v=YCVIvzg0Ldg