Spotkanie premierowe: Myśli Marzenia Miejsca. Architektura polska w innowacyjnej współczesności

9/02
Środa, godz. 16:00 Transmisja YouTube
Dodaj do kalendarza Środa, 16:00 Transmisja YouTube

Zapraszamy na spotkanie premierowe, podczas którego wspólnie z autorami przybliżymy najnowszą książkę wydaną przez NIAiU i poruszymy wątki związane ze współczesną architekturą w Polsce.

O książce

Ikoniczne wydarzenia architektury ostatnich 30 lat w Polsce, które wpisane harmonijnie w otoczenie tworzą architekturę przyjazną człowiekowi. Książka prezentuje rozwój współczesnej architektury w Polsce na tle tendencji ogólnoświatowych. Autorzy skupili się na budowlach użyteczności publicznej powstałych w latach 1980–2020. Na subiektywny wybór przykładów wpłynęły osobiste odczucia autorów, jakie wywołały u nich wybrane budynki. Całość zilustrowano szkicami, rysunkami oraz fotografiami i podzielono na trzy części. Pierwsza przybliża problem kształtowania formy architektonicznej na przykładach polskich i światowych. Druga pokazuje, jak architektura może zmienić wizerunek miejsca. Trzecia jest prezentacją budynków powstałych współcześnie w Polsce.

W spotkaniu wezmą udział

Nina Juzwa – profesor, architekt, pracowała na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej i do 2020 roku także w Instytucie Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Wypromowała 30 doktorów. Współpracuje z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki w Warszawie. Pracowała w biurach architektonicznych w Polsce, Niemczech i Francji. Aktywnie działała w gremiach środowiska akademickiego i zawodowego. Doświadczenia zawodowe skutkują zainteresowaniem teorią architektury w dydaktyce projektowania architektonicznego. Jest autorem i współautorem 6 książek. Jej życiową dewizą jest, by w pogoni za codziennością nie zagubić swoich marzeń.

Jakub Świerzawski – architekt, pracuje oraz pełni funkcję dziekana na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Jest autorem pracy doktorskiej pod tytułem Krzywoliniowość w architekturze. Historia. Współczesność. Idee. Przykłady, promotorzy: Nina Juzwa, Jan Salm. Praca uzyskała nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju w 2019 roku. Był kuratorem wystawy Przemiana. Katowice 1989–2018 w ramach cyklu wystaw Tożsamość. 100 lat polskiej architektury, organizowanych przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Pracował w autorskich pracowniach projektowych. Z tego okresu pozostało mu zainteresowanie problematyką projektowania budynków użyteczności publicznej.

Bolesław Stelmach – dr hab. inż. architekt, prof. PŁ. Generalny projektant w Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o. Wielokrotnie nagradzany w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach architektonicznych. W 2010 roku Stowarzyszenie Architektów Polskich przyznało mu najwyższe wyróżnienie – Nagrodę Honorową SARP. W 2012 roku, za szczególne zasługi dla kultury polskiej, otrzymał Brązowy Medal GLORIA ARTIS Ministra Kultury RP, a w 2015 r. za wybitne zasługi w dziedzinie architektury otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2017 został laureatem Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie architektury. Od listopada 2017 r. pełni funkcję Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Spotkanie poprowadzi Tomasz Malkowski – krytyk architektury i publicysta, był ekspertem Fundacji Miesa van der Rohe, dziennikarzem „Gazety Wyborczej”, współtworzył magazyn „ARCH”. Stały współpracownik największych polskich magazynów architektonicznych. Współautor (wraz z Robertem Koniecznym) „Archiprzewodnika po Europie”. Obecnie pracuje nad drugą częścią tej publikacji – „Archiprzewodnikiem po Polsce”.

Informacje

Spotkanie odbędzie się 9 lutego w środę o godzinie 16.00.