Sześć budynków, sześć różnych zespołów projektowych i wizji architektonicznych – czy łączy je coś wspólnego? Podczas ostatniego spaceru towarzyszącego wydaniu publikacji Jakby luksusowo. Przewodnik po architekturze Warszawy lat 90. będziemy eksplorować fragment Mokotowa – obszarowo niewielki, ale bogaty w ważne najntisowe narracje: kolor, luksus, malowniczość czy podróże do przeszłości.

Prowadzenie:
Aleksandra Stępień-Dąbrowska – historyczka sztuki, badaczka i popularyzatorka architektury XX wieku. Publikowała m.in. w czasopismach: „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”, „Skarpa Warszawska”, „Kronika Warszawy” oraz antologiach: Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka (2013) i Światłoczuły modernizm. Osiedla społeczne warszawskiego Koła (2021). W 2017 roku została wyróżniona stypendium artystycznym miasta stołecznego Warszawy. Od 2021 roku współkoordynuje projekt ARCHIwum Warszawy lat 90., którego rezultatem jest wirtualna mapa stołecznej architektury czasów transformacji.

Organizator: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Prowadzenie: Aleksandra Stępień-Dąbrowska
Start: przed kościołem pw. św. Antoniego Marii Zaccarii (ul. Jana III Sobieskiego 15)
Godzina: 12.00
Wstęp wolny
Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: https://forms.office.com/r/rKYBeg0MzW

BONUS:
Każdy z uczestników otrzyma egzemplarz publikacji Aleksandry Stępień-Dąbrowskiej Jakby luksusowo. Przewodnik po architekturze Warszawy lat 90.
Dofinansowano ze środków m.st. Warszawy


Zdjęcie:
Dom Wilanowski, proj. Gader sp. z o.o., 1993-1994
Fot. Tomasz Kubaczyk