Spacer architektoniczny: Bryła po bryle. Architektura międzywojnia Skarżyska-Kamiennej

30/10
Sobota, godz. 11:00 ul. Szkolna 1, Skarżysko-Kamienna
Dodaj do kalendarza Sobota, 11:00 ul. Szkolna 1, Skarżysko-Kamienna

Górna Kolonia, Gimnazjum Mechaniczne, gmach główny Państwowej Fabryki Amunicji, Kolonia Robotnicza, szkoła podstawowa im. Józefa Piłsudskiego. 30.10 o godz. 11.00 odbędzie się spacer architektoniczny po dzisiejszym Skarżysku Zachodnim, w trakcie którego poznamy historię powyższych i wielu innych obiektów. Spotykamy się na Górnej Kolonii, przy ul. Szkolnej 1. Spacer poprowadzi Marcin Medyński. Zapraszamy młodzież (16+) i osoby dorosłe. Udział bezpłatny

Prowadzenie

Marcin Medyński – kolekcjoner, bibliofil, regionalista; prawnik. Pracował w administracji konserwatorskiej (Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków, Departament Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego); ekspert ds. dziedzictwa materialnego przy UNESCO. Wykładowca na studiach podyplomowych w Politechnice Warszawskiej oraz w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (prawo ochrony zabytków i opieki nad zabytkami). Obecnie członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Skarżysku-Kamiennej, przewodniczący Rady Muzeum im. Orła Białego tamże. Podstawowe zainteresowania badawcze: dzieje obszaru obecnego powiatu skarżyskiego w okresie rozbiorów i I wojny światowej, biografistyka, historia kart pocztowych. Autor kilkudziesięciu artykułów poświęconych tym zagadnieniom oraz tematyce prawnej, współautor monografii historycznych węzła kolejowego w Skarżysku-Kamiennej oraz gmin Skarżysko Kościelne, Bliżyn, Skarżysko-Kamienna i Suchedniów; współpracownik Polskiego słownika biograficznego. Popularyzator historii regionalnej i filokartystyki. Redaktor „Zeszytów Suchedniowskich. Historia” i sekretarz redakcji „Rocznika Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Skarżysku-Kamiennej”. Uprawia kwalifikowaną turystykę górską.
Spacer jest częścią projektu Powiaty 2021 organizowanego przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.