Oswajając modernizm. Spacer po Kielcach

27/08
godz. 10:00 - 13:00 Dworzec Autobusowy w Kielcach
Dodaj do kalendarza 10:00 - 13:00 Dworzec Autobusowy w Kielcach

Jak kształtował się współczesny obraz Kielc? Czym poskutkowała propagandowa rola architektury w XX wieku? Czy są to tylko silnie zideologizowane założenia, takie jak kompleks Komitetu Wojewódzkiego PZPR? W jaki sposób polityczna odwilż wpłynęła na rozwijający się kielecki modernizm?

Podczas spaceru odpowiemy nie tylko na te pytania, ale postaramy się też oswoić i uratować od zapomnienia kielecki modernizm. Wyruszymy spod Dworca PKS przebudowanego w latach 2016-2020. Dalej zagłębimy się w historię powstawania nowatorskich budowli, takich jak Gmach Urzędu Wojewódzkiego, NOT czy pierzejowych bloków mieszkalno-usługowych.

Spacer nawiązuje do książki i wystawy o tym samym tytule Ruch tektoniczny zorganizowanej przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki we współpracy z Instytutem Dizajnu w Kielcach. Spacer poprowadzi Krzysztof Myśliński, Kierownik Muzeum Historii Kielc i prezes Towarzystwa Przyjaciół Kielc. Spacer jest jednym z wydarzeń realizowanych w ramach programu towarzyszącego wystawie Ruch Tektoniczny.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Przesłanie formularza nie jest równoznaczne z potwierdzeniem udziału – w ciągu dwóch dni roboczych od przesłania zgłoszenia skontaktujemy się w formie mailowej.