Запрошуємо вас на екскурсію виставкою Антропоцен українською мовою.

Антропоцен — це ера людини та антропогенних змін, що призводять до катастрофічної зміни клімату. Архітектура виставки, розроблена групою CENTRALA, базується на діаграмі економіки пончика (Doughnut economics) — компаса 21 століття.

Внутрішня межа пончика обумовлена мінімальними умовами для гідного людського життя, а зовнішня межа — визначається екологічними кордонами, перетин яких завдає незворотної шкоди природі. Між цими двома кордонами може бути безпечний і справедливий простір для людства. Саме тут куратори виставки Кацпер Кенпінський та Адріан Кренжлік бачать поле для впливу архітектури.

На виставці представлені сучасні та історичні проекти та технології. Ми дивимося в майбутнє архітектури через мистецькі інсталяції, які відповідають екологічним викликам та виконані запрошеними дизайнерами та дизайнерками. Стенди, на яких представлена виставка, не лише стосуються ідеї та форми пончика, але також відповідають ідеї економіки замкненого циклу. Вони виготовлені з матеріалів, отриманих під час будівництва нового будинку MSN, і розташовані як у павільйоні Зодіаку, так і на площі перед ним.

Відкрита екскурсія по виставці відбудеться з архітектором Петром Владіміровим.

Петро Владіміров — українській архітектор. Спочатку війни Петро є співзасновником ініціативи, яка збирає використані вікна з Польщі та надсилає їх українським некомерційним організаціям, які відновлюють розбомблені будинки.

____________
Zapraszamy na oprowadzanie po wystawie Antropocen w języku ukraińskim.

Antropocen to era człowieka i zmian antropogenicznego pochodzenia, które skutkują katastrofalnym ociepleniem klimatu. Architektura wystawy, zaprojektowana przez grupę CENTRALA (SImode De Iacobis i Małgorzata Kuciewicz) oparta jest, tak jak i narracja wystawy, o diagram ekonomii obwarzanka – kompasu na XXI wiek. Wewnętrzną granicą obwarzanka wyznacza podstawa społeczna, czyli minimalne warunki godnego życia człowieka, zewnętrzną – pułap ekologiczny, czyli planetarne granice w obszarach krajobrazu, bioróżnorodności, wody, klimatu, przekształcania gruntów i zanieczyszczeń, których przekroczenie pociąga za sobą nieodwracalne szkody dla przyrody. Pomiędzy tymi dwiema granicami może się znaleźć bezpieczna i sprawiedliwa przestrzeń dla ludzkości. I to w niej kuratorzy wystawy, Kacper Kępiński i Adrian Krężlik, widzą pole do działania architektury.

Na wystawie prezentowane są współczesne i historyczne projekty, realizacje i technologie. W przyszłość architektury zaglądamy poprzez instalacje artystyczne odpowiadające na wyzwania z obszaru pułapu ekologicznego wykonane przez zaproszonych projektantów i projektantki. Ekspozytory, na których prezentowana jest wystawa, nie tylko nawiązują do idei i formy obwarzanka, ale i zgodnie z ideą projektowania cyrkularnego, wykonane zostały z materiałów odzyskanych z budowy nowej siedziby MSN i znajdują się zarówno w pawilonie Zodiak, jak i na placu przed nim.

Otwarte oprowadzanie po wystawie z architektem, Petro Vladimirovem.

Petro Vladimirov — ukraiński architekt. Od początku wojny Petro współtworzył inicjatywę, która zbiera zużyte okna z Polski i wysyła je do ukraińskich organizacji non-profit, które odnawiają zbombardowane domy.