„Notesy Archikultury” to seria opowiadająca o kulturze architektonicznej i urbanistycznej europejskich miast i miasteczek. Autorzy – specjaliści w takich dziedzinach jak urbanistyka, architektura, architektura krajobrazu i historia sztuki – postanowili prześledzić praktyczne przełożenie zasad zawartych w dokumencie nazywanym Deklaracją z Davos.

Jego tytuł: Ku wysokiej jakości Baukultur dla Europy, wskazał kierunek prowadzenia badań nad wartością architektury wybranych regionów europejskich. Pierwszym badanym i opisywanym przez nas regionem jest Nadrenia Północna-Westfalia i Meklemburgia-Pomorze Przednie. W tomie przedstawiono przykłady miast, które są cenione za innowacyjne podejście do własnego rozwoju oraz godzenie wyzwań współczesności z wymogiem ciągłości historycznej. Praktyki te mogą być inspirujące dla polskich miast.

Publikacja powstała przy wsparciu pracowników naukowych Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Katedry Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Publikacja realizowana w ramach programu Kultura Inspirująca, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Udział wezmą

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki:
Katarzyna Domagalska – kierowniczka merytoryczna projektu Laboratorium Regionów, historyk sztuki i architektury. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną dziedzictwa architektonicznego, urbanistycznego i kulturowego, semantyką przestrzeni miejskich, powszechną edukacją architektoniczną.

dr inż. arch. Tomasz Sławiński – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Ministerstwie Rozwoju, członek Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP), Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, specjalista w dziedzinie urbanistyki oraz planowania regionalnego.

Piotr Hardt – absolwent studiów magisterskich Projektowanie architektoniczne i Historia w Szkole Architektury i Urbanistyki na Politechnice Mediolańskiej (w ramach UNESCO Chair in Architectural Preservation and Planning in World Heritage Cities). Koordynator projektu Laboratorium Regionów; obszar badań: urbanistyka i projektowanie architektoniczne w kontekście historycznym.

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej:
dr inż. arch. Anna Grabowska – adiunkt w Zakładzie Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego. W 2013 profesor School of Architecture, University of Detroit Mercy, USA. Zainteresowania naukowe – osadnictwo małomiejskie i wiejskie: geneza, przekształcenia, kierunki przebudowy, dziedzictwo architektury; architektura wernakularna, regionalna, rodzima; konserwacja i modernizacja zabytków.

Udział wezmą

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki:
Katarzyna Domagalska – kierowniczka merytoryczna projektu Laboratorium Regionów, historyk sztuki i architektury. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną dziedzictwa architektonicznego, urbanistycznego i kulturowego, semantyką przestrzeni miejskich, powszechną edukacją architektoniczną.

dr inż. arch. Tomasz Sławiński – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Ministerstwie Rozwoju, członek Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP), Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, specjalista w dziedzinie urbanistyki oraz planowania regionalnego.

Piotr Hardt – absolwent studiów magisterskich Projektowanie architektoniczne i Historia w Szkole Architektury i Urbanistyki na Politechnice Mediolańskiej (w ramach UNESCO Chair in Architectural Preservation and Planning in World Heritage Cities). Koordynator projektu Laboratorium Regionów; obszar badań: urbanistyka i projektowanie architektoniczne w kontekście historycznym.

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej:
dr inż. arch. Anna Grabowska – adiunkt w Zakładzie Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego. W 2013 profesor School of Architecture, University of Detroit Mercy, USA. Zainteresowania naukowe – osadnictwo małomiejskie i wiejskie: geneza, przekształcenia, kierunki przebudowy, dziedzictwo architektury; architektura wernakularna, regionalna, rodzima; konserwacja i modernizacja zabytków.

Prowadzący:
Jakub Głaz – krytyk architektury, publicysta, animator działań przestrzennych, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Zajmuje się popularyzacją i krytyką architektury, a także działaniami na rzecz naprawy miast, prowadzeniem wykładów popularyzatorskich oraz spacerów architektonicznych. Współtwórca poznańskiej inicjatywy „Centrum Otwarte”. Autor i kurator wystaw architektonicznych.