Laboratorium Regionów: Seminarium wprowadzające

17/11
Środa, godz. 11:00 - 15:00 Online
Dodaj do kalendarza Środa, 11:00 - 15:00 Online

Laboratorium Regionów to projekt badawczo-wdrożeniowy Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki oraz ośrodków akademickich: Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Głównym zadaniem Laboratorium Regionów jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego Polski rozumianego jako dziedzictwo kulturowe. Celem jest wypracowanie rozwiązań służących ochronie integralności architektonicznej i urbanistycznej regionów oraz budowanie potencjału ekonomicznego współczesnych miast w oparciu o ich tożsamość architektoniczną.

Międzynarodowa część projektu obejmuje międzynarodową wymianę doświadczeń (wyjazdy studyjne do Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Nadrenii Północnej-Westfalii) oraz poznanie istniejących praktyk w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, architektonicznego i krajobrazowego.

W trakcie seminarium inaugurującego prelegenci przedstawią cele projektu i przybliżą wiedzę o międzynarodowych praktykach z zakresu ochrony historycznych krajobrazów miejskich oraz uwarunkowań kulturowych regionu Warmii i Mazur.

Program seminarium

Część I POWITANIE. PRZEDSTAWIENIE PROGRAMU LABORATORIUM REGINÓW
11.00–11.30

 • Przedstawienie prelegentów i programu spotkania
  dr inż. arch. Justyna Zdunek-Wielgołaska, kierowniczka proj. Laboratorium Regionów z ramienia WAPW, moderatorka seminarium
 • Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki – instytucja kultury, której misją jest budzenie społecznej świadomości architektoniczno-urbanistycznej
  dr inż. arch. Tomasz Sławiński, z-ca dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki
 • Projekt Laboratorium Regionów – wprowadzenie do założeń projektu
  Katarzyna Domagalska, kierowniczka merytoryczna proj. Laboratorium Regionów, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Część II WSTĘP DO BADAŃ REGIONU WARMII I MAZUR
11.30 –12.25

 • Krajobraz (palimpsest) kulturowy jako zasób miasteczek na Warmii i Mazurach.
  dr hab. Wojciech Łukowski prof. ucz., Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 • Uwarunkowania urbanistyczne i architektoniczne miasteczek historycznych na Warmii i Mazurach
  dr Iwona Liżewska, Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Olsztynie
 • Wzorzec sieci Cittaslow dla poprawy życia społecznego w małych miastach
  Prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, Katedra Architektury Krajobrazu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Część III OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ARCHITEKTONICZNEGO I URBANISTYCZNGO W NIEMCZECH
12.35–13.55

 • Ramy prawne ochrony dziedzictwa architektonicznego w Niemczech
  dr. Ramona Dornbusch, Landeskonservatorin, Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, Mecklenburg-Vorpommern – Generalna Konserwator Ochrony Zabytków w Meklemburgii – Pomorzu Przednim
 • Studium przypadku w Güstrow w Meklemburgii (proces renowacji obiektu zabytkowego od początku do końca)
  dr. Jan Schirmer, Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, Mecklenburg-Vorpommern – Urząd Ochrony Zabytków w Meklemburgii – Pomorzu Przednim
 • Ochrona dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego w mieście Hallenberg
  Andreas Mause, Urząd miasta Hallenberg, Nadrenia Północna – Westfalia, Kierownik działu nr 3: Obsługa mieszkańców, budownictwo i porządek

Część IV Sprawozdanie z wizyt studyjnych w miastach regionów Nadrenii Północnej- Westfalii oraz Meklemburgii – Pomorzu Przednim
13.55–14.35

 • Straelen, Nadrenia Północna – Westfalia
  dr inż. arch. Anna Grabowska, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska
 • Kempen, Nadrenia Północna – Westfalia
  Jakub Certowicz, NIAIU
 • Krefeld Linn, Nadrenia Północna – Westfalia
  dr inż. arch. Justyna Zdunek-Wielgołaska, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska
 • Hallenberg, Nadrenia Północna – Westfalia
  mgr inż. arch. Piotr Hardt, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
 • Warburg, Nadrenia Północna – Westfalia
  dr inż. arch. Wiesława Gadomska, Katedra Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
 • Parchim, Meklemburgia – Pomorze Przednie
  Katarzyna Domagalska, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
 • Grabow, Meklemburgia – Pomorze Przednie
  mgr inż. arch. Piotr Hardt, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
 • Güstrow, Meklemburgia – Pomorze Przednie
  dr inż. Marta Akincza, Katedra Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Część V DYSKUSJA. PODSUMOWANIE, PODZIĘKOWANIA
14.35 – 15.00

Zapisy

W seminarium można uczestniczyć zapisując się poprzez formularz.
Seminarium prowadzone będzie w językach polskim i niemieckim z tłumaczeniem symultanicznym.

Etap projektu Laboratorium Regionów „W trosce o europejskie dziedzictwo kulturowe. Międzynarodowa wymiana doświadczeń.” realizowany w ramach programu Kultura Inspirująca finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Patronat medialny: Architektura-Murator