Konferencja Architektura Wyzwań

17/06

Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo z międzynarodowej konferencji naukowej pt. Architektura Wyzwań – Materiały dla Przyszłości 17 czerwca 2024 r., która odbędzie się w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich.

Celem konferencji jest zgłębienie osiągnięć architektonicznych oraz analiza wyzwań, które – uwzględniając szerszy kontekst kulturowy – wpłyną na przyszły rozwój architektury. Tezy konferencji obejmują takie zagadnienia, jak: człowiek i środowisko (biofilne materiały budowlane), estetyka formy architektonicznej w kontekście innowacyjnych materiałów, inteligentne materiały, ekonomizacja procesów (produkcja materiałów przyszłości, odpowiedź ma wyzwania cywilizacyjne (nowoczesne materiały w architekturze i urbanistyce).

Obrady będą się odbywać w języku angielskim. Wydarzenie będzie kontynuowane 18 czerwca w Pałacu Czapskich (siedziba Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie) i wówczas będzie transmitowane przez ASP.

Organizatorami wydarzenia są: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Muzeum Łazienki Królewskie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.