Nagroda NIAiU 2018

„Przestrzeń wspólna jest wartością. Nagroda NIAiU dla najlepszych prac magisterskich” to interdyscyplinarny konkurs o Nagrodę Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki dla absolwentów wielu różnych kierunków na najlepsze prace magisterskie na temat wartości przestrzeni wspólnej.

Celem konkursu jest promocja dobrych merytorycznie prac magisterskich oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych, publicznych, budynków użyteczności publicznej w swoich pracach dyplomowych.

Kategorie

Nagroda przyznana została w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej. W części projektowej oceniano projekty z zakresu architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego i konserwacji dotyczące przestrzeni publicznych i budynków lub ich zespołów. Do części teoretycznej zgłoszono rozprawy magisterskie dotyczące historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, społecznych, badań socjologicznych i antropologicznych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych. Wręczenie głównych nagród oraz wyróżnień odbyło się 1 grudnia 2018 r. podczas Pierwszych urodzin NIAiU. Pozwolenie na działanie. Architektura tymczasowości.

Projekt

Prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – np. place, ulice, przestrzenie zielone, rekreacyjne, obiekty sportowe, projektów w skali urbanistycznej – np. projekty urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej – m.in. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury.

Jury:
dr hab. inż. arch. BOLESŁAW STELMACH, prof. PŁ– Dyrektor NIAiU – Przewodniczący Jury
mgr inż. arch. MAGDALENA FEDEROWICZ-BOULE
dr inż. arch. JERZY GROCHULSKI

Teoria

Prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu dziedzin takich jak: historia sztuki, historia, socjologia, antropologia, filozofia, ekonomia, kulturoznawstwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, prawo, zarządzanie oraz wszystkie inne kierunki nie projektowe

Jury:
IZABELA PASTUSZKO – Zastępca Dyrektora NIAiU – Przewodnicząca Jury
dr hab. WALDEMAR BARANIEWSKI, prof. ASP
dr hab. KACPER POBŁOCKI

Laureaci konkursu

Laureatami pierwszej edycji konkursu zostali: Aleksandra Skrzek (projekt, promotorka: dr inż. arch. Anna Grabowska, Politechnika Warszawska) i Maria Czaputowicz (teoria, promotor: Prof. dr. hab. Jerzy Kochanowski, Uniwersytet Warszawski).

Wyróżnienia zdobyli: Małgorzata Neumann (promotor: prof. Salomon Frausto, TU Delft – Uniwersytet Techniczny w Delft) i Joanna Paulina Karlikowska (projekt, promotorka: dr inż. arch. kraj. Kinga Kimic, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) oraz Piotr Góra (teoria, promotor: dr hab. Krzysztof Gwosdz, Uniwersytet Jagielloński). Serdecznie gratulujemy!

Prace oraz plansze projektowe można obejrzeć na wystawie do 2 grudnia do godz. 19:00 w Ilmecie (rondo ONZ).

Uzasadnienie przyznania nagród: