Poza architekturą. Beyond architecture

Zgromadzone na wystawie fotografie wychodzą od architektury i przestrzeni, jednak to nie architektoniczna bryła jest głównym tematem zdjęć.

Meike Hansen, Oliver Heissner, Julia Knop, Piet Niemann i Szymon Rogiński poszukują ludzkiego wymiaru fotografowanych przestrzeni. Zwracają naszą uwagę na zawłaszczanie opuszczonych miejsc i wytwarzanie wokół nich wspólnoty, nadawanie nowych tożsamości budynkom silnie naznaczonym historycznie, wreszcie – na przestrzenie zunifikowane przez globalny konsumeryzm czy absurdalnie fasadowe, ale popularne miejsca turystyczne.

Nie chcemy bowiem traktować architektury jako zbioru abstrakcyjnych, oderwanych od kontekstu dzieł, lecz skupić się na jej użytkowym i ludzkim aspekcie. Prace skłaniają do zadania pytania o rolę przestrzeni i o to, gdzie toczy się „prawdziwe życie” – ponad, a może poza, architekturą?

Informacje

Czas trwania

24.07–11.08.2019

Miejsce

Pawilon SARP, ul. Foksal 2A

Godziny otwarcia

poniedziałek–piątek: 15.00–20.00 sobota–niedziela: 11.00–19.00

Informacje o dostępności

Wejście przystosowane dla osób poruszających się na wózkach znajduje się od strony parku – prowadzi do niego droga wokół pałacu.

Kolofon

Kurator naukowy: dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. PŁ
Współpraca: Anna Schuster, BDA Hamburg
Współpraca merytoryczna: Karolina Andrzejewska-Batko
Koordynacja i produkcja: Agata Wiśnioch
Projekt aranżacji: Zuzanna Łąpieś, Tamara Olbrys
Opracowanie graficzne: Katarzyna Nestorowicz
Komunikacja: Dominik Witaszczyk
Autorzy tekstów: Meike Hansen, Dagrun Hintze, Karolina Andrzejewska-Batko
Tłumaczenie: Anna Setkowicz-Ryszka
Redakcja: Julia Odnous-Pawlińska
Przygotowanie fotografii do druku: Tomasz Kubaczyk
Druk przewodnika do wystawy: CHROMAPRESS Sp. z o.o.
Wykonawcy: Firma Wizard creative engineers
Oświetlenie: ESTRADA Wołomin

Organizatorzy