Powiaty 2021

W okresie II RP na terenach polskich zaszły ogromne procesy modernizacyjne. Ich rozpoznawalnymi, wręcz flagowymi symbolami są elementy modernistycznej zabudowy dynamicznie rozwijających się miast takich jak Gdynia, Warszawa czy Katowice. Ranga tych obiektów wynika zarówno z bardzo dobrego ich przebadania, jak i z wielu akcji popularyzacyjnych (np. szlak architektury modernistycznej).

Chcemy pokazać, że analogiczne zjawiska zaszły także w mniejszych ośrodkach. Mamy nadzieję, że dziedzictwo architektoniczne obecne w tych miejscowościach może stać się pretekstem do lepszego wniknięcia w lokalną historię oraz pomoże budować specyficzną, zakorzenioną lokalnie tożsamość, nierozerwalnie związaną z ogólnokrajową narracją „wielkiej historii”.

W tegorocznej edycji projektu zostały wybrane 4 obszary dawnych powiatów z czterech różnych międzywojennych województw. Ze względu na charakter projektu wybrany powiat nie będzie ówczesną siedzibą władz administracyjnych województwa – umożliwi to analizę do tej pory słabiej promowanych, a bardzo wartościowych założeń.

Obszary działań i osoby organizujące

  • Powiat cieszyński – Wojciech Lesiak
  • Powiat suwalski – Joanna Lickiewicz
  • Powiat konecki (Skarżysko-Kamienna) – Katarzyna Lisowska
  • Powiat ostrołęcki – Jolanta Żubrowska

Działania

Głównymi zadaniami osób organizujących jest poprowadzenie fazy badawczej projektu i prezentacja zebranego materiału.

Faza badawcza polega na rozpoznaniu i uczytelnieniu architektonicznych i infrastrukturalnych śladów procesów modernizacyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Obejmuje to między innymi identyfikację zrealizowanych w tym czasie typowych projektów takich jak szkoły, dworce czy standardowe obiekty mieszkalne – także te wykonane z drewna. Podczas pracy nad lokalnym dziedzictwem powstaną również rozdawane za darmo mapy, przewodniki czy pocztówki z atrakcyjnymi zdjęciami miejscowej architektury.

Merytoryczna i ikonograficzna treść tych regionalnych prezentacji jest koordynowana w taki sposób, aby zbudować z nich spójny scenariusz wspólnej wystawy, która pozwoli zaprezentować zupełnie nieznaną skalę i efekty działań modernizacyjnych w całym kraju. Wystawa zbiorowa podsumowująca działania w ramach edycji II (2020) i III (2021) planowana jest wstępnie na koniec roku 2021.

Organizator

Partner