Polska Polityka Architektoniczna. Studia i szkice

Publikacja jest kontynuacją i rozwinięciem projektu ustanowienia Polskiej Polityki Architektonicznej – opracowanego i opublikowanego w 2009 roku, realizowanego w kolejnych latach.

Inicjatywa ta jest reakcją środowiska architektonicznego na niedoskonałości oraz szereg problemów, które dają się zaobserwować w jakości krajobrazu przestrzeni publicznej w Polsce.

Tematyka prezentowanej publikacji koncentruje się wokół takich wątków jak systemy kształtowania przestrzeni, na przykładzie Polski, Wielkiej Brytanii i Francji oraz charakterystyki wybranych wartości kształtowania przestrzeni. Analizuje też autorskie studia przypadków. Jest to głos w debacie nad stanem sposobów kształtowania przestrzeni publicznej i krajobrazu oraz wyzwaniami, przed którymi stoi polityka architektoniczna w Polsce. Będzie również okazją dla środowisk profesjonalistów i użytkowników przestrzeni publicznej do zwrócenia uwagi na dobre praktyki realizowane w tym zakresie, jak również takie, których należy unikać.

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oddaje w ręce Czytelników zbiór analiz i szkiców, które powstały w ramach prac Polskiej Rady Architektury. […] Celem publikacji jest naszkicowanie problematyki jakości przestrzeni i architektury w Polsce oraz krytyczna ocena podejmowanych w tym zakresie działań, wskazanie przyczyn istniejącego stanu rzeczy, wreszcie przedstawienie propozycji adekwatnych rozwiązań systemowych.

Ze wstępu Bolesława Stelmacha, dyrektora NIAiU

Publikacja jest bezpłatna, dostępna w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki przy ul. Foksal 4 w Warszawie

Kolofon

Polska Polityka Architektoniczna. Studia i szkice
Pod redakcją Krzysztofa Chwaliboga
Redaktor naukowy: Bolesław Stelmach
Projekt graficzny: Katarzyna Nestorowicz
Wydawca: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Wydanie I, tom IV
Warszawa 2020
ISBN: 978-83-956466-0-7