Nowość: Lefebvre dla architektów

Czego filozof może nauczyć architekta i urbanistę? Co im powie o przestrzeni? Jak odnowić myślenie o architekturze za pośrednictwem Henriego Lefebvre’a? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziemy w książce Nathaniela Colemana.

Druga książka z serii „Myśliciele dla Architektów” opisuje znaczenie pism Henri Lefebvre’a dla teorii i praktyki architektury oraz dla planowania i projektowania miejskiego. Choć obecnie Lefebvre jest powszechnie czytany w szkołach architektury, to jego przesłanie dla praktyki pozostaje trudno uchwytne. Książka Nathaniela Colemana wychodzi temu naprzeciw: to propozycja dla studentów i praktyków zainteresowanych pełnią możliwości projektowych opartych na filozofii Lefebvre’a.

Niniejsza książka proponuje zwięzłą relację na temat przydatności pism Henriego Lefebvre’a dla teorii architektury i dla jej praktyki (a w konsekwencji – także dla planowania i urbanistyki) bez ukrywania jego utopizmu i romantyzmu czy centralnej roli Marksa w jego myśleniu. Głównym celem tej książki stało się przedstawienie architektom i studentom architektury, jak również – studentom i praktykom planowania i urbanistyki, istotnych możliwości, jakie dzieło Lefebvre’a otwiera przed odnowionymi praktykami nawet w czasach neoliberalnego konsensusu, w ramach którego redukcję państwa, prywatyzację i wolne rynki uważa się za zapewniające wolność dzięki wzrostowi gospodarczemu.

– fragment książki

Kolofon

Lefebvre dla architektów
Tytuł oryginału: Lefebvre for Architects
Autor: Nathaniel Coleman
Przekład: Bogdan Baran
Seria: Myśliciele dla Architektów
Projekt graficzny serii i tomu: Piotr Chuchla
Wydawca: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Warszawa 2024
ISBN: 978-83-968476-2-1
cena: 65 zł