Architektura myślenia

Architektura myślenia Andrzeja Piotrowskiego (tłum. Grzegorz Piątek) ukazuje historię architektury od starożytności do nowoczesności.

Autor łączy myślenie projektowe z akademickim warsztatem badawczym i – poprzez krytyczne odczytanie wybranych budynków – bada wpływ komunikacji niewerbalnej na rozwój tożsamości zbiorowej Zachodu. W przeciwieństwie do badaczy opierających swoje studia na tradycyjnych schematach periodyzacji historii, autor Architektury myślenia przygląda się obszernemu zbiorowi wytworów architektury pochodzących z różnych czasów i miejsc. Zgodnie z założeniem, że to właśnie budynki okazują się najtrwalszym zapisem podświadomie przyjmowanych wierzeń i postaw, omawia Bizancjum i Zachód po ikonoklazmie, podbój i kolonizację Mezoameryki, reformację i kontrreformację w Europie Wschodniej, rozwój kultury konsumpcyjnej w wiktoriańskiej Anglii oraz konsekwencję tej kultury w postaci wysokiego modernizmu.

Andrzej Piotrowski idzie dalej niż ci, którzy zakładają, że dawne budowle są odbiciem transcendentalnych wartości czy deterministycznych praw fizyki i ekonomii lub że zostały ukształtowane przez samoświadome jednostki. W rezultacie rzuca wyzwanie tradycyjnemu pojmowaniu tego, czym architektura jest i czym może być.

O autorze

Andrzej Piotrowski – profesor architektury na Uniwersytecie Minnesoty w USA. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, praktykował zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Współredaktor – z Nicholasem Temple’em i Juanem Manuelem Heredią – tomu The Routledge Handbook on the Reception of Classical Architecture (Abingdon-on-Thames 2020), jak również – z Julią W. Robinson – książki The Discipline of Architecture (Minnesota MN 2000). Jest autorem licznych artykułów, które ukazały się w publikacjach zbiorowych i w czasopismach naukowych.

Kolofon

Architektura myślenia
Tytuł oryginału: Architecture of Thought
Autor: Andrzej Piotrowski
Przekład: Grzegorz Piątek
Redaktor naukowy, Wstęp: Bolesław Stelmach
Projekt graficzny (na podstawie oryginału): Marcin Hernas | tessera.org.pl
Wydawca: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Warszawa 2022
ISBN: 978-83-960286-6-2
Cena: 69 zł