Myśli Marzenia Miejsca. Architektura polska w innowacyjnej współczesności

Ikoniczne wydarzenia architektury ostatnich 30 lat w Polsce, które wpisane harmonijnie w otoczenie tworzą architekturę przyjazną człowiekowi. Autorski wybór i prezentacje budynków został wzbogacony o ciekawe rozważania na temat innowacyjności w architekturze, przestrzeni publicznej czy ciągłości myśli w architekturze.


Książka prezentuje rozwój współczesnej architektury w Polsce na tle tendencji ogólnoświatowych. Autorzy skupili się na budowlach użyteczności publicznej powstałych w latach 1980–2020. Na subiektywny wybór przykładów wpłynęły osobiste odczucia autorów, jakie wywołały u nich wybrane budynki. Całość zilustrowano szkicami, rysunkami oraz fotografiami i podzielono na trzy części. Pierwsza przybliża problem kształtowania formy architektonicznej na przykładach polskich i światowych. Druga pokazuje, jak architektura może zmienić wizerunek miejsca. Trzecia jest prezentacją budynków powstałych współcześnie w Polsce.

O autorach

Nina Juzwa – profesor, architekt, pracowała na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej i do 2020 roku także w Instytucie Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Wypromowała 30 doktorów. Współpracuje z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki w Warszawie. Pracowała w biurach architektonicznych w Polsce, Niemczech i Francji. Aktywnie działała w gremiach środowiska akademickiego i zawodowego. Doświadczenia zawodowe skutkują zainteresowaniem teorią architektury w dydaktyce projektowania architektonicznego. Jest autorem i współautorem 6 książek. Jej życiową dewizą jest, by w pogoni za codziennością nie zagubić swoich marzeń.

Jakub Świerzawski – architekt, pracuje oraz pełni funkcję dziekana na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Jest autorem pracy doktorskiej pod tytułem Krzywoliniowość w architekturze. Historia. Współczesność. Idee. Przykłady, promotorzy: Nina Juzwa, Jan Salm. Praca uzyskała nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju w 2019 roku. Był kuratorem wystawy Przemiana. Katowice 1989–2018 w ramach cyklu wystaw Tożsamość. 100 lat polskiej architektury, organizowanych przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Pracował w autorskich pracowniach projektowych. Z tego okresu pozostało mu zainteresowanie problematyką projektowania budynków użyteczności publicznej.

Kolofon

Myśli Marzenia Miejsca. Architektura polska w innowacyjnej współczesności
Autorzy: Nina Juzwa, Jakub Świerzawski
Redaktor naukowy, Wstęp: Bolesław Stelmach
Projekt graficzny:
Rzeczyobrazkowe
Wydawca: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Warszawa 2021
ISBN 978-83-960286-9-3
Cena: 55 zł

Bezpłatny fragment książki