Architektura w Polsce 1918–2018

Architektura w Polsce 1918–2018 to jubileuszowe wydanie czasopisma „ARCH” z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Powstała pod redakcją Agnieszki Bulandy publikacja w syntetyczny sposób prezentuje dokonania w dziedzinie architektury i urbanistyki w Polsce na przestrzeni ostatnich stu lat. Zebrane w niej artykuły były wcześniej publikowane na łamach czasopisma „ARCH”, natomiast na potrzeby niniejszego opracowania zostały poszerzone i uzupełnione. Autorami są znani i cenieni teoretycy architektury jak również wybitni polscy architekci – Anna Dybczyńska-Bułyszko, Agnieszka Bulanda, Anna Cymer, Marta Leśniakowska, Grzegorz Piątek, Michał Owadowicz oraz Magdalena Staniszkis. Wydanie to składa się na panoramiczny obraz zjawisk, które dało się zaobserwować w rodzimej architekturze, jej sukcesów i porażek.

Teksty zebrane w tym wydawnictwie, pióra znakomitych krytyków, teoretyków i praktyków architektury, dają panoramiczny, chociaż skrótowy, obraz zmian polskiej architektury i urbanistyki od 1918 do 2018. Dla Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki szczególnie cenna jest możliwość zaprezentowania i krytycznego spojrzenia na przekształcanie przestrzeni po 1945 roku.

– Ze wstępu Bolesława Stelmacha, dyrektora NIAiU

Publikacja jest dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej. Publikacja bezpłatna, dostępna w Biurze ZG SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie.

Kolofon

Architektura w Polsce 1918–2018
Redakcja: Agnieszka Bulanda
Redaktor naukowy, Wstęp: Bolesław Stelmach
Wydawcy: Stowarzyszenie Architektów Polskich, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Narodowy Instytut Dziedzictwa
Warszawa 2019
ISSN: 2081-8092