11. Konferencja Między ortodoksją a kreacją

W dniach 16-17 października 2019 roku odbędzie się XI Konferencja „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”, organizowana cyklicznie przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP.  Hasłem tegorocznej dyskusji będzie „Rewitalizacja: tradycja i nowie miejskie pejzaże”.

W gronie architektów, inwestorów i deweloperów, jak również przedstawicieli służb konserwatorskich administracji rządowej i samorządowej podejmiemy problematykę rewitalizacji i zarządzania zabytkowymi zespołami architektonicznymi i układami urbanistycznymi. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach. Podobnie jak w latach ubiegłych, udział w Konferencji wraz z posiłkami jest bezpłatny. Obrady odbędą się w sali konferencyjno-kinowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie przy ul. Kredytowej 1.

Zgłoszenia należy nadsyłać mailowo na adres: elwira.melonik@ethnomuseum.pl do 10 października 2019 roku.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie: Elwira Melonik: tel. (22) 827 76 41 do 46 wew. 231