10. Konferencja Między ortodoksją a kreacją

X Konferencja „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko‑architektoniczny” to organizowana przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki wraz z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Stowarzyszeniem Architektów Polskich oraz Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków sesja konserwatorska, podczas której podejmiemy problematykę partycypacji społecznej i polityki miejskiej.

Podczas wydarzenia, w gronie architektów, inwestorów, deweloperów oraz przedstawicieli służb konserwatorskich administracji rządowej i samorządowej, uczestnicy oraz prelegenci podejmą temat gwarantów sukcesu i trwałości działań związanych z ochroną i zarządzaniem zabytkowymi zespołami architektonicznymi i układami urbanistycznymi. Tematem tegorocznego wydarzenia będzie „Przyszłość rynku konserwatorsko-inwestycyjnego w Polsce na tle doświadczeń ostatniego dziesięciolecia”. Konferencję zainauguruje p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki prof. Bolesław Stelmach, wygłaszając wykład o budowaniu Sejmu RP. Drugiego dnia konferencji odbędzie się pokonferencyjny panel Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich, podczas którego przeprowadzone zostaną dyskusje i rozmowy uczestników i gości konferencji, a także zaproszonych przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Udział w sesji konserwatorskiej jest bezpłatny. Zgłoszenia należy przesyłać do 10 października na adres elwira.melonik@ethnomuseum.pl.