Spacer po Moście Europejskim w Siekierkach

Zapraszamy na spacer po Moście Europejskim w Siekierkach z projektantem Tomaszem Maksymiukiem (MXL4 Architekci) oraz Igorem Szakowskim (p.o. Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego).

Do spaceru można dojechać busem ze Szczecina lub dołączyć bezpośrednio w Siekierkach (więcej informacji poniżej).

Projekt pracowni MXL4 (arch. Tomasz Maksymiuk we współpracy z arch. Aleksandrą Cegielską) uruchamia dialog pomiędzy historią i współczesnością. Architekci zachowali oryginalne przęsła mostu, podkreślając jego zabytkową strukturę. Platforma widokowa, wyraźnie kontrastująca z częścią historyczną, tworzy punkt obserwacyjny oraz miejsce spotkań dla mieszkańców i odwiedzających.

Most przebiega nad rozlewiskami starorzecza Odry, stanowiącego siedlisko ptaków i obszar o ogromnej wartości przyrodniczej. Teren inwestycji jest częścią Cedyńskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000. Most wraz z platformą zdobył główną nagrodę „Property Design Award 2022” w kategorii „Najlepsza przestrzeń publiczna w Polsce”.

Prowadzący:

Tomasz Maksymiuk – współzałożyciel i wieloletni szef biura architektonicznego MXL4. Z zespołem MXL4 laureat kilkunastu konkursów architektonicznych. Współautor i główny projektant, m.in. zdobywcy Property Design Awards 2022 w kategorii Przestrzeń publiczna (Most Europejski z platformą widokową na Odrze w Siekierkach) oraz nominacji w kategorii Hotel (Zespół apartamentowy LoveSea w Rewalu). Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). Członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP. Członek Zespołu ekspertów ewaluacji Strategii Miasta Szczecina 2025.

Igor Szakowski – geograf morza, specjalista w zakresie teledetekcji i GIS, fascynat przyrody, ewolucjonista. Praktyk ochrony przyrody w stowarzyszeniach pozarządowych, administracji rządowej i regionalnej. Współautor, koordynator i realizator projektów międzynarodowych Europejska Współpraca Terytorialna INTERREG IVA i VA pt. „Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry”, „Przyroda bez granic w unikalnej Dolinie Dolnej Odry” oraz „Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego”.

Ważne: Do Siekierek będzie można dojechać ze Szczecina zorganizowanym przez nas busem. Można również dotrzeć do Siekierek we własnym zakresie.

■ Dla osób dołączających do wycieczki w Szczecinie:
Miejsce zbiórki: Plac Teatralny 1
Godzina: start 10:00 (powrót ok. 18:00)

■ Dla osób dołączających do wycieczki w Siekierkach:
Miejsce zbiórki: Parking przy Moście
Godzina: start 12:00

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 18 w busie, łącznie do 30 osób).


UWAGA: Zapisy zamknięte

Obowiązują zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń. Przesłanie formularza nie jest równoznaczne z potwierdzeniem udziału – w ciągu dwóch dni roboczych od przesłania zgłoszenia skontaktujemy się w formie mailowej.

Wydarzenie jest częścią cyklu 𝐌𝐨𝐳𝐚𝐢𝐤𝐚 𝐥𝐨𝐤𝐚𝐥𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐭𝐨ż𝐬𝐚𝐦𝐨ś𝐜𝐢. Spacery z projektantami i projektantkami, w ramach którego przyglądamy się przełomowym obiektom współczesnej polskiej architektury.