Program towarzyszący wystawie Jan Bogusławski (1910-1982)

Przygotowaliśmy program, który rozwija wątki pokazywane na wystawie.

Wydarzenia kierujemy do młodszych, jak i starszych odbiorców; do ekspertów i pasjonatów. Zapraszamy do udziału w wykładach, warsztatach, spotkaniach na wystawie i spacerach w przestrzeni miejskiej.

Weekend otwarcia wystawy

■ 4 lipca (czwartek), g. 18:00, wernisaż,
■ 6 lipca (sobota), g. 16:00-17:30, wykład: Anna Brzezińska-Czerska,
Jan Bogusławski: o projektach reklam świetlnych
■ 7 lipca (niedziela), g. 16:00, oprowadzanie kuratorskie z Weroniką Sołtysiak.

Oprowadzania tematyczne po wystawie

■ 25 lipca (czwartek), g. 18:00, prowadzenie: Anna Cymer, Weronika Sołtysiak,
Jan Bogusławski: kościoły i teatry
■ 22 sierpnia (czwartek), g. 18:00, prowadzenie: Weronika Sołtysiak, Artur Wosz,
Jan Bogusławski: według reguł sztuki i własnego upodobania
■ 5 września (czwartek), g. 18:00, prowadzenie: Anna Kostrzyńska-Miłosz, Weronika Sołtysiak,
Jan Bogusławski: projekty meblarskie po 1945 roku
■ 19 września (czwartek), g. 18:00, prowadzenie: Jarosław Trybuś, Weronika Sołtysiak,
Jan Bogusławski: współczesne kolekcje mebli

Premiera katalogu towarzyszące wystawie

■ 12 września (czwartek), g. 18:00, z udziałem autorek tekstów do katalogu: Karoliną Grobelską, Anną Kostrzyńską-Miłosz, Katarzyną Uchowicz oraz Bolesława Stelmacha, moderacja: Weronika Sołtysiak.

Oprowadzania po wnętrzach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projektu Jana Bogusławskiego

■ 12 sierpnia (poniedziałek), g. 12:00, obowiązują zapisy (otwarcie zapisów: 15 lipca),
■ 4 września (środa), g. 12:00, obowiązują zapisy (otwarcie zapisów: 7 sierpnia).

Program letni dla młodzieży

■ 6-9 sierpnia, (wtorek-piątek), warsztaty, spotkania i spacery, obowiązują zapisy (link), prowadzenie: Karolina Scheibe-Skorczyk.

Ostatni weekend wystawy

■ 28 września (sobota), g. 16:00, wykład: Katarzyna Uchowicz, Jan Bogusławski: o stylu architektonicznym,
■ 29 września (niedziela), g. 16:00, oprowadzanie po wystawie z Weroniką Sołtysiak i projektantem wystawy Janem Strumiłło.

Ponadto w programie

■ warsztaty rodzinne z Anną Brzezińską-Czerską,
■ spacer fotograficzny z Jakubem Certowiczem,
■ spotkanie przy meblu z konserwatorką Kingą Kielar,
■ spotkanie kolekcjonerskie z Piotrem Kordubą,
■ warsztaty z wikliną dla dorosłych z Siostry Plotą,
■ wykład Andrzeja Skalimowskiego o odbudowie Zamku Królewskiego,
■ spacery architektoniczne z Jarosławem Trybusiem i Arturem Woszem.


Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej NIAiU oraz w mediach społecznościowych.

Terminy wydarzeń mogą ulec zmianie w wyniku sytuacji losowych.

Koordynacja programu wydarzeń towarzyszących: Marta Baranowska
Program edukacyjny dla młodzieży: Karolina Scheibe-Skorczyk