Laboratorium Regionów: Węgorzewo – miasto aktywator

Laboratorium Regionów prowadzi program Miasto Aktywator – czyli miasto, które w regionie, poprzez dobre praktyki, wywiera wpływ na swoje otoczenie oraz inne ośrodki miejskie. Program wspiera społeczności, które w sposób świadomy i odpowiedzialny chcą dbać o swoją przestrzeń, wypracowując konkretne rozwiązania projektowe dla wybranych obszarów.

W dniach 5-6 czerwca w Węgorzewie, pierwszym mieście objętym programem, przeprowadziliśmy wraz z ekspertami oraz przedstawicielami miasta konsultacje i warsztaty. Celem było wypracowanie rozwiązań funkcjonalno-projektowych dla nowego, kształtującego się centrum w bliskim sąsiedztwie wody.

Projekt Miasto Aktywator stanowi integralną część Laboratorium Regionów i koncentruje się na wspieraniu społeczności, które chcą świadomie i odpowiedzialnie dbać o swoją przestrzeń, wypracowując modelowe rozwiązania dla współczesnych wyzwań, w poszanowaniu historii i tradycji, oraz budując potencjał ekonomiczny miast oparty na tożsamości architektonicznej i urbanistycznej regionu.

Miasto Węgorzewo jako pierwsze zostało wyłonione spośród 24 miast województwa warmińsko-mazurskiego podczas badań realizowanych wraz z ekspertami akademickimi oraz studentami na Szkole Letniej. Obszar Placu Wolności wraz z ulicami Pionierów i Portową, poddany interwencji, został wybrany ze względu na jego powiązania funkcjonalne oraz unikalne warunki społeczne, gospodarcze i przestrzenne, które są decydujące dla uruchomienia istniejących możliwości rozwoju. Uwarunkowania te sprzyjają kształtowaniu się nowego centrum Węgorzewa w bliskim sąsiedztwie rzeki Węgorapy.

Dostrzeżony potencjał stał się podstawą interdyscyplinarnych warsztatów poprzedzonych konsultacjami społecznymi, których celem było wypracowanie kierunków rozwoju dla wybranej lokalizacji. Zespół Laboratorium Regionów zaprezentował dobre praktyki projektowe zrealizowane w miastach europejskich, analizowane podczas wyjazdów studyjnych do Hiszpanii i Niemiec, jako inspiracje dla podejmowanych działań. Zapoznaliśmy się z dotychczas przyjętą przez włodarzy strategią rozwojową oraz przeanalizowaliśmy dokumenty planistyczne.

Podczas dwudniowego spotkania władze lokalne wniosły swoje doświadczenie w zarządzaniu i planowaniu strategicznym, organizacje pozarządowe zapewniły perspektywę społeczną, środowiskową i ekonomiczną, a mieszkańcy podzielili się wiedzą lokalną i osobistymi aspiracjami. W efekcie końcowym wypracowane kierunki rozwoju mają szansę zapewnić miejsce, które jest nie tylko funkcjonalne i estetyczne, ale także sprzyja budowaniu silnej, zintegrowanej społeczności lokalnej.

Przyjęta podczas warsztatów metodologia jest zgodna z koncepcją Baukultur, która promuje wysoką jakość środowiska zbudowanego poprzez integrację ośmiu kryteriów: zarządzania, funkcjonalności, środowiska, ekonomii, różnorodności, kontekstu, tożsamości miejsca oraz piękna. Znaczącą rolę odegrał partycypacyjny charakter całego procesu, koncentrując się na tworzeniu rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców Węgorzewa.