Konferencja naukowa „Prymasowska Rada Odbudowy Kościołów” 21 września 2023

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oraz Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej zapraszają 21 września 2023 r. na konferencję poświęconą Prymasowskiej Radzie Odbudowy Warszawy.

W jej skład wchodzili duchowni, architekci i eksperci z różnych dziedzin (np. prawa i organizacji), którzy mieli doradzać i kierować spontanicznymi akcjami wiernych w różnych częściach miasta, dążących do odbudowy zniszczonych świątyń. Początkowo zakres działań Rady był skromny, skupiano się wyłącznie na świątyniach śródmiejskich i to tylko na tych, na których odbudowę godziły się władze. Szczególnym osiągnięciem Rady było systematyczne przeprowadzanie zbiórek publicznych na rzecz odbudowy kościołów wśród ludności Warszawy, która pozwalała gromadzić niemałe sumy, pomimo powszechnego ubóstwa.

W 1957 r. prymas Wyszyński zadecydował o zmianie charakteru Rady: poszerzono liczbę członków i mandat tego ciała. Nie chodziło już o odbudowę zniszczonych świątyń, ale o budowę nowych kościołów w rozrastającej się stolicy. W ten sposób Prymasowska Rada Odbudowy Kościołów Warszawy stała się Radą Budowy Kościołów Warszawy. W kolejnych dekadach PRL, Rada stała się ważnym forum dyskusji nad nowoczesną architekturą sakralną. W ramach jej prac tworzyły się standardy estetyczne i architektonicznie, które potem rozchodziły się na całą Polskę.

Udział w konferencji:
Aby wziąć udział w wydarzeniu zarejestruj się wysyłając zgłoszenie na adres: media@idmn.pl.

Miejsce: Centrum Edukacyjne IDMN ul. Andersa 20, Warszawa
Data: 21 września 2023 r.