Nagroda PAN za książkę Myśli Marzenia Miejsca

Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk przyznał nagrodę prof. dr hab. Ninie Juzwie oraz dr. arch. Jakubowi Świerzawskiemu nagrodę za książkę Myśli Marzenia Miejsca. Architektura Polska w Innowacyjnej Współczesności wydaną przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.

W uzasadnieniu prof. dr hab. Wojciech Bonenberg napisał o autorach: pokazują, jak wiedza, talent i intuicja twórcza wpływają na innowacyjność przestrzeni architektonicznej w różnych jej aspektach.