Seminarium nt. odbudowy Ukrainy

W dniu 23 maja w Narodowym Instytucie Archiktektury i Urbanistyki odbyło się seminarium zorganizowane przez Dział Naukowy, poświęcone inwentaryzacji i perspektywom odbudowy zabytkowych polskich kościołów katolickich zlokalizowanych w obwodzie kijowskim na Ukrainie. Gościem specjalnym była prof. Oksana Sałata z Uniwersytetu Kijowskiego im. Borysa Hrinczenki, z którym NIAiU współpracuje naukowo od 2018 roku – początkowo w formie gościnnych wykładów, a od zeszłego roku w ramach projektu badawczego. W spotkaniu udział wzięli także goście z Instytutu Historii Nauki PAN i Instytutu Badań Literackich PAN.