Orzeł i Skrzydlaty Wielbłąd w Tel Awiwie

W ostatnich dniach doszło w Tel Awiwie do prezentacji filmu i książki „Orzeł i skrzydlaty wielbłąd”. Jego autor, dr Artur Tanikowski z działu naukowego NIAiU, 9 maja 2023 roku, więc dzień przed wydarzeniem w Liebling House, został zaproszony do wzięcia udziału w oprowadzaniu po przebudowanym Pawilonie Heleny Rubinstein (obecnie Eyal Ofer Pavilion), oddziale Muzeum Sztuki w Tel Awiwie. Jedną z najokazalszych i najbardziej udanych przestrzeni wystawienniczych w Izraelu zaprezentował dr Jeremie Hoffmann, naczelny konserwator miasta Tel Awiw-Jafa.

Kilka godzin przed prezentacją projektu „Orzeł i skrzydlaty wielbłąd”, zaplanowaną na wieczór 10 maja w miejskim centrum kulturalno-edukacyjnym Liebling House / White City Center, dr Tanikowski spotkał się w Instytucie Polskim w Tel Awiwie z kierującymi tą placówką dyrektor Magdaleną Kusztal i wicedyrektor Anną Raduchowską-Brochwicz w obecności Hagaya Hacohena, koordynującego współpracę. Po przekazaniu książki „Orzeł i skrzydlaty wielbłąd”, rozmawiano o perspektywie i realiach dalszej współpracy pomiędzy NIAiU i Instytutem Polskim w Tel Awiwie, który był współorganizatorem telawiwskiego wydarzenia.

Ze względu na dwukrotne tego dnia zagrożenie atakami rakietowymi na Tel Awiw, wydarzenie w Liebling House, zatytułowane White Eagle, Flying Camel: The Polish Pavilions at the Levant Fair, zostało w ostatniej chwili przeniesione na platformę cyfrową i rozpoczęło się od kilkuminutowego pobytu w schronie. Spotkanie rozpoczęła przywitaniem licznych uczestników Shira Binyamini, dyrektorka Liebling House, a poprowadził wspomniany dr Jeremie Hoffmann, od początku wspierający wydatnie realizację projektu o udziale Polski w Targach Lewantyńskich.

W pierwszej części zaprezentowano film „Orzeł i skrzydlaty wielbłąd” w wersji hebrajskiej. Po filmie Artur Tanikowski wygłosił wykład Dialogues and confrontations: Polish presence at the Levant Fair between 1932 and 1936. Następnie głos zabrał Michael Jacobson, który omówił wpływ architektów żydowskich pochodzących z polski na architekturę Mandatu Brytyjskiego i państwa Izrael. Po obu wystąpieniach dyskusję z udziałem obu panelistów poprowadził dr Hoffmann, a aktywnie uczestniczył w niej Or Aleksandrowicz, historyk i znawca architektury modernistycznej, wnuk Zewa Aleksandrowicza, znakomitego fotografa krakowsko-telawiwskiego.

Uczestnicy dyskusji wielokrotnie podkreślali poznawczo-estetyczne walory filmu i książki zrealizowanych przez NIAiU. Michael Jacobson zadał retoryczne pytamie, dlaczego takich filmów o architekturze nie robi się w Izraelu, kraju z sześcioma wydziałami architektury i kilkoma znanymi szkołami filmowymi. Całe spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych.

Projekt „Polska na Targach Lewantyńskich w Tel Awiwie 1932 – 1936” został sfinansowany z programu MKiDN „Kultura Inspirująca”.

Spis ilustracji

  1. Plakat reklamujący spotkanie w Liebling House.
  2. Dr Jeremie Hoffmann z grupą słuchaczy przed Pawilonem Heleny Rubinstein (obecnie Eyal Ofer Pavilion), proj. Zeev Rechter, Yacov Rechter, Dov Karmi (1952–1959), przebudowa i rozbudowa Amnon Rechter (2019–2023).
  3. We wnętrzu Pawilonu Heleny Rubinstein.
  4. Spotkanie w Instytucie Polskim w Tel Awiwie – od lewej: wicedyrektor IP Anna Raduchowska-Brochwicz, dyrektor IP Magdalena Kusztal, dr Artur Tanikowski. Fot. Hagay Hacohen.
  5. Artur Tanikowski wpisuje dedykację dla czytelników biblioteki Instytutu Polskiego w Tel Awiwie. Fot. Hagay Hacohen.
  6. Liebling House / White City Center w Tel Awiwie, proj. Dov Karmi, 1936
  7. Ilustracja otwierająca prezentację do wykładu A. Tanikowskiego.
  8. Artur Tanikowski wraz z tłumaczką podczas wydarzenia w Liebling House.