Seminarium Antropologia architektury, 13.04.23

Już 13 kwietnia zapraszamy w imieniu Pracowni Antropologii Współczesności IBL PAN na spotkanie w ramach seminarium Nowe języki antropologii. Tym razem Aleksandra Wójtowicz przybliży nam książkę z wyborem esejów Tima Ingolda Splatać otwarty świat. Architektura, antropologia, design.

Architektura, antropologia, projektowanie – to tytułowe zagadnienia, które Tim Ingold przybliża w swoich esejach, dostępnych w polskim wydaniu w opracowaniu Ewy Klekot.

W jego rozważaniach akcent pada na kwestię wzajemnej relacji człowieka i jego otoczenia – człowieka, który zamieszkuje przestrzeń i przetwarza ją. Zagadnienia takie, jak krajobraz i artefakt, środowisko i architektura, materia i materialność, substancja i medium oraz ich przenikanie podejmowane są w odniesieniu do przestrzeni życia, budowania i zamieszkiwania. Kluczowe zaś jest pojęcie procesu.
Podczas seminarium przyjrzymy się ww. zagadnieniom przez pryzmat tego, co w esejach Ingolda pojawia się pod hasłem rzeczywistości mentalnej i materialnej, zaś w pracach innych teoretyków przestrzeni realnej i wyobrażonej.

Współpraca NIAiU z IBL PAN

Jednym z elementów działalności Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki jest prowadzenie badań naukowych oraz podkreślanie znaczenia dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego we współczesnym świecie. Z tego powodu podjęliśmy współpracę z Instytutem Badań Literackich PAN, wpisując nasze wspólne działania w nurt humanistyki zaangażowanej – skierowanej ku przyszłości, ale niezapominającej o roli ciągłości kulturowej i tradycji badawczej. Więcej o współpracy