Pracuj w NIAiU: Specjalista/ka ds. administracyjno-biurowych

Dołącz do Zespołu Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki!  

Do 17 kwietnia 2023 roku trwa rekrutacja na stanowisko Specjalista/ka ds. administracyjno-biurowych.

Głównymi zadaniami osoby na tym stanowisku będzie:

 • obsługa sekretariatu,
 • koordynowanie obiegu dokumentów (korespondencja, umowy, faktury itp.)
 • odbieranie telefonów przychodzących i łączenie rozmów,
 • wykonywanie zadań administracyjnych zleconych przez przełożonych,
 • obsługa poczty elektronicznej,
 • obsługa korespondencji przychodzącej do jednostki i wychodzącej,
 • prowadzenie rejestru korespondencji,
 • segregowanie i przekazywanie korespondencji do adresatów zatrudnionych w NIAiU,
 • wysyłanie korespondencji na poczcie,
 • redagowanie pism,
 • drukowanie, kopiowanie i kompletowanie dokumentów,
 • zaopatrywanie Instytutu w artykuły spożywcze i biurowe,
 • organizacja zebrań, konferencji oraz spotkań i podróży służbowych Dyrekcji.

Wymagania:

 • umiejętność redagowania pism,
 • dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • samodzielność, odpowiedzialność, operatywność,
 • zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy pod presją czasu,
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista,
 • wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane: wyższe,
 • doświadczenie na analogicznym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • pracę w dynamicznie rozwijającym się, twórczym i zaangażowanym zespole,
 • dofinansowanie do karty Multisport,
 • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwinięcia umiejętności.
 • Wynagrodzenie: 4000–5500 zł brutto

Miejsce pracy: Warszawa

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

1. CV,

2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;

3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego;

4. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. Podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji  na oferowane stanowisko.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV z podaniem numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej) w terminie do dnia 17 kwietnia 2023 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: „Specjalista ds. administracyjno-biurowych” :

 • listownie na adres: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki , ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa,
 • osobiście: w sekretariacie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa, w godz. 9.00–16.00, 

lub:

 •  w wersji elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@niaiu.pl wpisując w temacie maila: Specjalista ds. administracyjno-biurowych.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.