Janusz Matyjaszkiewicz (1934-2023)

Z żalem zawiadamiamy, że 24 marca 2023 roku w Warszawie, zmarł Janusz Matyjaszkiewicz, wybitny architekt i urbanista.

Urodzony się w Warszawie 11 września 1934 roku. W latach 1958-1974 był wykładowcą na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Następnie pełnił obowiązki Naczelnego Architekta Warszawy a później wicedyrektora do spraw urbanistyki w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy. Współautor odbudowy północnej pierzei placu Teatralnego w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich i Towarzystwa Urbanistów Polskich. Laureat wielu prestiżowych konkursów architektonicznych w kraju i za granicą.