Zapisy na szkolenia MKiDN dotyczące ochrony i kształtowania przestrzeni publicznych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do udziału w czwartej edycji szkoleń online dotyczących ochrony i kształtowania przestrzeni publicznych z uwzględnieniem tzw. uchwał krajobrazowych. Szkolenia odbędą się na przełomie marca i kwietnia 2023 roku za pośrednictwem platformy Webex.

Szkolenia mają stanowić merytoryczne wsparcie dla samorządów, w szczególności dla małych miast, które dotąd nie zdecydowały się na podjęcie prac nad uchwałami krajobrazowymi, oraz dla innych podmiotów zaangażowanych w procesy kształtowania jakości krajobrazu. Do udziału zachęcamy przede wszystkim przedstawicieli samorządów lokalnych, ale także projektantów, przedstawicieli organizacji społecznych, ruchów miejskich, ludzi nauki, przedstawicieli administracji rządowej i innych zainteresowanych tematem ochrony oraz kształtowania przestrzeni publicznej.

Szkolenia, które są dopełnieniem dostępnej na rynku oferty szkoleń koncentrujących się głównie na kwestiach proceduralnych, będą kłaść nacisk na przedstawienie uczestnikom sposobów identyfikowania lokalnych wartości krajobrazowych. Szczególnie ważne będzie uświadomienie znaczenia podnoszenia jakości krajobrazu i przestrzeni publicznej wraz z potencjalnymi korzyściami dla rozwoju gminy oraz prezentacja dobrych praktyk.

Szkolenia poprowadzi architekt Bartosz Poniatowski – ekspert, autor obowiązujących aktów prawa miejscowego, wykładowca na uczelniach wyższych, który ma także wieloletnie doświadczenie jako pracownik samorządowy m.in. w zakresie konsultacji społecznych oraz poprawy jakości przestrzeni publicznych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Istnieje możliwość wzięcia udziału we wszystkich lub tylko w wybranych spotkaniach.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres estetyka@kultura.gov.pl w terminie:

  • do 17 marca – na spotkanie nr 1 (27.03.2023 r.)
  • do 20 marca – na spotkanie nr 2 (30.03.2023 r.)
  • do 24 marca – na spotkanie nr 3 (4.04.2023 r.)

Kontakt w sprawie szkoleń: Patrycja Majewska, Departament Mecenatu Państwa, MKiDN, tel. (22) 5515624, estetyka@kultura.gov.pl