Krzysztof Chwalibóg (1940-2023)

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Krzysztofa Chwaliboga, architekta, absolwenta Politechniki Warszawskiej (1964), zaliczanego do pionierów projektowania uniwersalnego w Polsce, aktywnie działającego na rzecz dostępności architektonicznej również za granicą, autora projektów mieszkaniowych, sakralnych i publicznych, wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich (1991–2000), przewodniczącego Polskiej Rady Architektury oraz dyrektora programu „Architecture for All” Międzynarodowej Unii Architektów, inicjatora konkursu uia „Friendly and Inclusive Spaces” (2014), współredaktora i współtwórcę kolejnych wydań Polskiej Polityki Architektonicznej. Wielokrotnie wyróżnianego i nagradzanego, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2003) oraz Krzyżem Oficerskim tego orderu (2012), profesora honorowego Uniwersytetu Architektury i Technologii w Xi’an, laureata konkursu „Lider Dostępności” w kategorii architekt/urbanista (2021) za całokształt twórczości projektowej uwzględniającej potrzeby osób niepełnosprawnych.

Krzysztof Chwalibóg był autorem wydanej przez Instytut książki Architektura Przyjaznych Przestrzeni oraz redaktorem serii Polska Polityka Architektoniczna.

CREDO

Lider Dostępności – rozmowa z 2021 roku