Architektura i urbanistyka w dokumentach KC PZPR. Spotkanie wokół książki, 21.02, godz. 18.00

W protokołach najwyższych instancji partyjnych – Biura Politycznego i Sekretariatu Komitetu Centralnego, de facto najważniejszych władz w systemie politycznym PRL – znajdujemy wiele informacji o architekturze, urba­nistyce i planowaniu przestrzennym.

Na książkę Andrzeja Skalimowskiego ,,Architektura i urbanistyka w dokumentach KC PZPR” składają się źródła zgromadzone w obszernym zespole archiwalnym Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wybrano z niego 142 protokoły posiedzeń Biura Politycznego, Biura Organizacyjnego i Sekretariatu Komitetu Centralnego. Dokumenty, uporządkowane chronologicznie, obejmują lata 1946–1988. Na posiedzeniach były dyskutowane i podejmowane między innymi najważniejsze decyzje dotyczące planowanych i realizowanych inwestycji architektoniczno-urbanistycznych w okresie trwania tak zwanej Polski Ludowej.

Kto decydował o kształcie architektury w czasach PRL? Czy to kierownictwo PZPR ją kształtowało? Jak zapadały te najważniejsze decyzje? Zapraszamy na spotkanie z Andrzejem Skalimowskim już 21 lutego o godz. 18.00 w Klubokawiarni KEN54 w Warszawie.