Nowość: bezpłatna publikacja Polska Polityka Architektoniczna

Tegoroczne opracowanie Polskiej Polityki Architektonicznej, nawiązując do edycji z poprzednich lat, prezentuje autorskie poglądy na istotne problemy związane z jakością przestrzeni publicznej w naszym kraju.

Zakres prezentowanych tematów jest szeroki i różnorodny – od teorii architektury po studia wybranych przykładów. Obejmuje także ważną kwestię dostępności oraz zagadnienie krajobrazu żywego.

Wydaje się, że spojrzenie z wielu punktów widzenia może posłużyć powstaniu pełniejszego obrazu, nie pretendując jednocześnie do jego kompletności. Cel jaki przyświecał autorom publikacji to próba analizy istotnych czynników determinujących jakość przestrzeni publicznej, a więc regulacji urbanistycznych i jakości warsztatu architekta. Co jednak najbardziej istotne, wnioski końcowe przedstawione przez grono autorskie wyraźnie określają, jakie działania mogą najlepiej służyć naprawie obecnego krytycznego poziomu jakości przestrzeni publicznej w Polsce.

Wydanie w koedycji Wydawnictwa Arche oraz NIAiU.

Publikacja jest bezpłatna, dostępna w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki przy ul. Foksal 4 w Warszawie.

Ebook