Zapowiedź: Notes Archikultury. Praktyki i inspiracje

Już niebawem ukaże się pierwsza publikacja z cyklu „Notesy Archikultury”, która pomoże w poznawaniu zagadnień związanych z kulturą przestrzeni. Archikultura to nowe słowo w słowniku, nie tylko architektonicznym. Na stronach tej książki spróbujemy opowiedzieć, czym ona jest i dlaczego we współczesnym świecie okazuje się tak ważna. Aby wyjaśnić to słowo, sięgniemy po opisy realizacji architektonicznych, po przykłady rozwiązań, inspiracji, dobrych praktyk architektonicznych i urbanistycznych z różnych regionów Europy.

Warto dołączyć do naszego newslettera, by otrzymać powiadomienie o premierze publikacji.

Seria publikacji „Notesy Archikultury” jest częścią projektu Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki o nazwie Laboratorium Regionów. Projekt jest zarazem laboratorium oraz – docelowo – platformą służącą do wymiany doświadczeń i współpracy. Ma pomóc w rozpoznaniu i zrozumieniu wartości architektury regionów Polski i sąsiadujących z nią krajów z całym ich spektrum różnorodności.

Projekt i serię książek adresujemy do władz publicznych i administracji (samorządy), a także do specjalistów w zakresie planowania, projektowania, budowania, konserwacji zabytków, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, w tym – do inwestorów, deweloperów, właścicieli budynków. Zależy nam również na tym, aby nasze publikacje trafiły w ręce mieszkańców – czyli użytkowników i współtwórców przestrzeni.

Pierwszy Notes Archikultury przybliży praktyki Baukultur z regionów niemieckich – z Nadrenii Północnej-Westfalii oraz z Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Wybrane miejsca i miasteczka są cenione za innowacyjne podejście do rozwoju miast opartego na umiejętności pogodzenia wyzwań współczesności z wymaganiami ciągłości historycznej. Mamy nadzieję, że „Notesy Archikultury” okażą się inspiracją do podejmowania działań w celu ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego (architektoniczno-urbanistycznego).

Kolofon

Notes Archikultury. Praktyki i inspiracje. Nadrenia Północna-Westfalia. Meklemburgia-Pomorze Przednie pod redakcją Katarzyny Domagalskiej

Redaktor naukowy wydawnictw Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki: Bolesław Stelmach
Autorzy: Marta Akincza (Kempen, Güstrow, Środowisko, Piękno, Słownik) Jakub Certowicz (Piękno) Katarzyna Domagalska (Wstęp, Czym jest kultura przestrzeni?, teksty wstępne do Nadrenii Północnej-Westfalii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Parchim, Piękno) Wiesława Gadomska (Warburg, Różnorodność) Anna Grabowska (Straelen, Tożsamość miejsca, Funkcjonalność) Piotr Hardt (Hallenberg, Grabow, Kontekst, Zarządzanie) Justyna Zdunek-Wielgołaska (Krefeld Linn, Ekonomia) Marta Akincza (Archiculture Notes) Piotr Żwak (Notizen zur Baukultur)
Redakcja językowa: Tomasz Karpowicz
Korekta: Anna Richter
Projekt graficzny serii: kilku.com (Idalia Smyczyńska, Robert Zając)
Skład i łamanie: kilku.com (Idalia Smyczyńska, Robert Zając)
Opracowanie merytoryczne ilustracji i map: Katarzyna Domagalska, Piotr Hardt
Opracowanie graficzne ilustracji i map: Piotr Hardt, Robert Zając
Przygotowanie zdjęć do druku: Tomasz Kubaczyk
Redaktor prowadząca tomu: Katarzyna Kucharczuk

Publikacja powstała przy wsparciu pracowników naukowych Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Katedry Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Publikacja realizowana w ramach programu Kultura Inspirująca, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.