Nabór wniosków – Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej

„Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej” to pierwszy w Polsce program dotacyjny przeznaczony na inwestycje w zakresie realizacji form rzeźbiarskich w przestrzeni publicznej.

Jego celem jest podniesienie jakości przestrzeni publicznej w Polsce poprzez usytuowanie w niej większej liczby dzieł o wysokim poziomie rzeźbiarskim oraz próba dokonania zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni, m.in. dzięki wypracowaniu dobrych praktyk wyboru dzieł.

Program adresowany jest do samorządowych instytucji kultury niebędących współprowadzonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do jednostek samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca opiekę konserwatorską nad zabytkami lub przestrzenią publiczną. W III edycji dodatkowo do grona odbiorców programu zapraszamy stowarzyszenia i fundacje oraz inne organizacje pożytku publicznego.

Działania możliwe do dofinansowania to m.in. realizacja projektów współczesnych artystów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności, konserwacja istniejących dzieł, wykup depozytów rzeźb gotowych, realizacja odlewów prac artystów polskich i zagranicznych, ewentualnie projektów rzeźb, w celu umieszczenia ich w przestrzeni publicznej – zewnętrznej i wewnętrznej ze stałym, nieograniczonym dostępem dla publiczności, np. w parkach rzeźby, foyer, lobby, na dziedzińcach siedzib instytucji użyteczności publicznej, w tym instytucji kultury, uczelni.

Trwałym efektem realizacji programu będzie grupa obiektów rzeźbiarskich — autorstwa wybitnych twórców — zrealizowanych na wysokim poziomie artystycznym, umieszczonych w przestrzeniach publicznych. Równie istotna dla założeń projektu jest próba dokonania zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni poprzez: wypracowanie dobrych praktyk wyboru dzieł, konsultacje społeczne, serię edukacyjno-naukowych prelekcji, seminariów i webinariów analizujących zagadnienie od strony artysty – twórcy, zamawiającego – inwestora po odbiorcę – widza.